Lokalpolitik

Rejsegilde uden ond herremand

Tre kranse markerede rejsegilde på 15 boliger i Gudumholm

GUDUMHOLM:- Byggeriet af de 15 boliger i området, hvor tidligere Gudumholm Kro lå, er nået så langt, at der forleden blev holdt rejsegilde. Efter velkomst ved organisationsformand Bent Bundgaard redegjorde borgmester Kristian Schnoor for historien omkring byggeriet herunder opkøb af kroen og konkurrencen om byggeriets udformning. Tage Bach, Mou, vandt konkurrencen, og Lejerbo Sejlflod skulle stå for byggeriet. Kristian Schnoor omtalte også det længe nærede ønske fra gudumholmerne om at få disse boliger. Arkitekt Tage Bach talte på teknikerne og håndværkeres vegne, og formanden Bent Bundgaard takkede for godt samarbejde. Han omtalte den gode tradition med rejsegilder og sagde videre: - Lejerbos landsformand, Ples Mathiasen, har indført en Lejerbo-tradition med tre små kranse. I meget gamle dage var der en herremand, der skulle have bygget en stor lade. Jeg forestiller mig altid en stor lade som den på Refsnæs. En lade med bindingsværk og høj tagrejsning. Herremanden fandt sin bygmester, og de to aftalte bygningens størrelse og pris. Bygmesteren var ret kyndig. Han vidste præcist, hvor meget tømmer til bindingsværk, spær, nagler, m.m., der skulle bruge. Herremanden troede ikke på, at nogen bygmester kunne regne så præcist, derfor tog han et væddemål om sagen. Hvis bygmesteren vandt væddemålet, skulle han have dobbelt betaling, og tabte han, fik han ingen betaling. Arbejdet skred frem. Det nærmere sig sin afslutning. Og herremanden kunne se, at han nok ville tabe væddemålet. I nattens muld og mørke gik herremanden ud på byggepladsen, hvorfra han fjernede tre træ-nagler. Næste dag skulle væddemålet afgøres. Det viste sig, at der manglede tre nagler for at kunne færdiggøre arbejdet. Bygmesteren blev ret så ked af det og forsvandt fra pladsen. Han blev fundet inde i laden, hvor han havde hængt sig. Herremanden fik ikke glæde af, at han fik laden gratis ved snyd. Det gik ham ikke så godt og han døde kort tid efter. At snyde håndværkerne for et rejsegilde er at sammenligne med herremandens snyderi. Håndværkerne hænger en "død murer" (en dukke i murertøj) op i tagspærrene. Der er også håndværkere, der foruden galgen indmurer en eller flere tomme ølflasker ind i udhænget, nu hvor der ikke mere er skorstene. Flaskerne vil ved bestemte vindretninger "tude", og ved nattetid vil det bringe mindelser frem om den stakkels bygmester, der blev snydt af herremanden. Lejerbo vil som bygherre ikke risikere alle slags ulykker, derfor holder vi rejsegilde. Og vi vil ophænge tre kranse - en for hver nagle som herremand stjal i dyb respekt for den gode bygmester og hans dygtige håndværkssvende, sluttede Bent Bundgaard. Borgmester Kristian Schnoor, slog den første krans op. Kommunalbestyrelsesmedlem Karsten Jensen, der samme med kommunalbestyrelsesmedlem, Svend Kristiansen, har et stort ansvar for, at byggeriet kom op at stå, slog krans nummer to op. Og bygmesteren, råhusentreprenøren Ole Christensen den tredje, og deltagerne i rejsegildet sluttede med et trefoldigt hurraråb for byggeriet og de beboere, der skal bo i husene.