Aalborg

Rejselegat

Den danske nationalkomité af International Water Association, IWA, har indstiftet et rejselegat med det formål at sende unge specialister fra vandsektoren til udlandet for at deltage i konferencer og hente ny viden hjem til Danmark. Den årlige pulje er på 15.000 kr. Tove Wium-Andersen, der er ph.d.-studerende på Aalborg Universitet, har modtaget 7500 kr. som tilskud til at deltage i en international konference i Edinburgh om ”Urban Drainage”. Toves arbejde på Institut for Kemi, Miljø og Bioteknologi omhandler avanceret rensning af regnvand fra byområder. I projektet undersøges tre nye regnvandsbassiner i Odense, Århus og Silkeborg, der anvender tre forskellige teknologier til rensning af regnvandet: Sorptionsfiltre, jernberiget bundsediment og tilsætning af aluminium. Bassinerne er opført som en del af det EU-støttede projekt ”LIFE-TREASURE”.