Lokalpolitik

Reklame for storkommune

BRØNDERSLEV-DRONNINGLUND:Forslaget til branding af Brønderslev-Dronninglund Kommune mangler nu kun endelig godkendelse i Sammenlægningsudvalget, før reklamebureauer skal tage over. ”Hvor hverdagen tæller” bliver storkommunens nye brand - eller slogan - og kerneværdierne i Brønderslev-Dronninglund Kommune bliver tilgængelig, naturlig, mangfoldig. Styregruppen bag brandet vil nu indbyde fem reklamebureauer til en konkurrence, hvor vinderen selvfølgelig får til opgave at føre en kampagne ud i livet. Det skal efter planen ske i starten af 2007. Ny miljøstation på plads BRØNDERSLEV-DRONNINGLUND: Vejen er banet for en ny miljøstation ved industriområdet i Dronninglunds nordøstlige del. På torsdag skal Sammenlægningsudvalget endelig give grønt lyst til, at den videre planlægning for etableringen af miljøstationen sættes i gang. Der er nemlig blevet foretaget støjberegninger der viser, at det er muligt at overholde støjgrænserne for alle nabobeboelser. Dermed bliver den nuværende miljøstation lukket, og i forbindelse med at Brønderslev-Dronninglund Kommuner bliver interessent i Affaldsselskabet Vendsyssel Vest, hvor alle genbrugsordninger- og pladser hører under fra 2007, vil den nye miljøstation således også være i AVV regi. Det er nu Dronninglund Kommune der skal igangsætte myndighedsbehandlingen. Altså erhverve jorden til miljøstationen samt udarbejde et lokalplanforslag og miljøgodkendelse. Selve etableringen af miljøstationen vil først kunne ske i løbet af 2007. Mere plads til byrådsmøde BRØNDERSLEV-DRONNINGLUND: Når Sammenlægningsudvalget træder sammen på torsdag for endelig at godkende budgettet for 2007, er det i helt nye omgivelser. Til dette møde vil der sandsynligvis være ekstra mange tilhørere. Derfor er mødet flyttet til Brønderslev Bibliotek, hvor der gerne skulle være plads til alle. Mødet er klokken 19.