Skolevæsen

Reklamebrøl er ikke nok

Med hjerne og hænder.

Sådan hed overskriften på side 13 i en avis fra Søborg søndag den 21. januar. Den hedder Søndagsavisen og har så mange annoncer, at man ikke behøver at betale noget for den. Derfor kommer den gratis ind ad brevsprækken i mange hjem. Artiklen handlede om hvor godt teknisk gymnasium, htx, er, og jeg er ikke i tvivl om, at der nok er en del godt at sige om htx. Det kunne Nicoline Kalsbeek i hvert fald, og hun er også uddannelsesleder på htx i København. Man fornemmede virkelig hendes unge, københavnske begejstring for sin skole. Det er ikke bare fint nok at elever, lærere og skoleledere er glade for deres egen skoleform, det er faktisk meget opmuntrende, for deres engagement viser at de ikke kun opfatter skolegangen eller lærergerningen som et surt arbejde. Den betyder noget andet og mere for dem. Det er derimod knap så fint når htx-lederen åbenbart bedst kan profilere sit sikkert gode tilbud med en række af skjulte og åbne æselspark rettet mod de andre ungdomsuddannelser, i dette tilfælde det almene gymnasium. Det mere end antydes at det almene gymnasium er verdensfjernt og alt for teoretisk. Hun fremhæver bestemte fags høje timetal på htx og tilføjer manende at ”til sammenligning er historie A i det almene gymnasium på kun 190 timer.” Uha, uha! Jeg skal ikke her misbruge pladsen til at fremhæve det almene gymnasiums styrker, og jeg tror forresten også at de fleste kender vores skoleforms stærke og svage sider. Men jeg vil gerne bruge pladsen til at undre mig over at en skoleleder skal bruge læsernes tid på at fortælle at andre unge får en dårlig uddannelse på andre skoler. Der er nemlig intet der tyder at studenter fra alment gymnasium klarer sig dårligere end den begejstrede Nicolines elever i København. Men måske er Nicoline så imponeret over sine egne dygtige elever at hun tror alle andre elever må være dårligere? En af ideerne bag de nye gymnasiereformer var at de fire gymnasieuddannelser (alment gymnasium, hf, hhx og htx) skulle være ligeværdige, men med hver sin profil. Og om hhx og htx står der i loven at de ”gennemføres med vægt på erhvervsrelaterede perspektiver.” Meningen med de fire uddannelsestilbud er jo netop at give unge forskellige tilbud. Måske Nicoline forveksler forskellighed med kvalitet? Det er dejligt at tingene foregår mere roligt og sagligt her i Nordjylland. Forleden havde direktør for Aalborg Handelsskole Poul Søe Jeppesen en kommentar under Synspunkt her i NORDJYSKE. Han beskrev klart sin skoles tilbud, og det kunne han sagtens gøre uden at skulle rive ned på andre. Måske Nicoline fra København kunne lære noget i Aalborg? De unge er nok ikke modtagelige for reklamebrøl som dem i Søndagsavisen. De er vant til at være udsat for reklamer hele tiden, og de ved godt at de skal tage den slags med et gran salt. De søger de uddannelser hvis indhold giver dem mening, og de institutioner hvor de regner med at få et godt ungdomsliv med kammerater i et skolemiljø med plads til de ting som unge holder af. Da unge er forskellige, er det godt at der er forskellige tilbud, og det afgørende for os andre er ikke om Nicoline med sin unge begejstring kan snuppe en klasse fra et nabogymnasium et sted i København. Det afgørende er at rigtig mange unge gennemfører en uddannelse de både er glade for og kan bruge til noget senere. Vi må ønske dem og deres forældre held og lykke med deres valg i 9. og 10. klasse så de med hjerte og tanke kan finde den rigtige uddannelse. [ Søren Hindsholm er rektor på Nørresundby Gymnasium og HF. Født 1958 i Dronninglund, student Thisted Gymnasium og HF 1977, studieophold University of Cambridge 1982-83, cand.mag. Aarhus Universitet 1990 (latin, fysik, oldtidskundskab). Anmelder ved Kristeligt Dagblad. E-post: s@hindsholm.dk.