Boligselskaber

Rekord i antal tomme almene boliger

Opgørelser fra Landsbyggefonden viser støt stigning i tomgangen af lejligheder, og specielt i Hirtshals

HIRTSHALS:Udlejningen af almene boliger i Hirtshals Kommune sætter en kedelig rekord, idet den seneste opgørelse viser, at 73 lejligheder ikke har nogen beboere. Tallet har ikke været højere tidligere. Opgørelsen laves af Landsbyggefonden for hvert månedsskifte, og tallene herfra viser, at det er gået stærkt tilbage med at udlevere nøgler til nye beboere efter en vis forårsgrøde tidligt på året. 1. marts 2006 stod kun 35 almene boliger tomme i kommunen mod tallet 53 ved indgangen til året. Men boligudlejerne var advaret om, at det ku’ være et forbigående fænomen, idet flere indflyttere havde tilkendegivet, at de ventede på at deres hus skulle bliver færdige. Siden marts har der været en jævn stigning i antallet af ledige lejligheder. - Hovedårsagen til de massive udlejningsproblemer er den generelle affolkning i Hirtshals by, og det må vi forholde os til gennem et mindre udbud, siger forretningsfører Svend Baggesen, Hirtshals Boligforening, som i øjeblikket har godt og vel 20 lejligheder i tomgang. Regionsleder Arne Harboe, Domea, som også administrerer Hirtshals Boligselskab, er inde på det samme. - Det er en kedelig udvikling, men vi er nødt til at tilpasse det marked, som nu engang er. Så langt ud i fremtiden vi kan se, bliver situationen ikke meget bedre, siger han. Tomgangen af almene boliger i Hirtshals Boligselskab er lidt større end i Hirtshals Boligforening. Også den tredje store udlejer Nordjyllands Boligselskab har udlejningsproblemer i Hirtshals.

Forsiden