Rekord-overkud i sparekasse

Overskud på 2,7 mio. kr. før skat

Ø. BRØNDERSLEV: Trods det faldende renteniveau har Ø. Brønderslev-Hallund Sparekasse opnået det bedste halvårs-regnskab nogensinde. Sparekassen har et resultat før skat på 2,7 mio. kr. mod 1,5 mio. kr. i første halvår 2002. - Det er endda på trods af det faldende renteniveau, påpeger direktør Karen Harboe. Karen Harboe fortæller, at sparekassen har opnået en positiv kursregulering på fondsbeholdningen på 176.033 kr., hvilket er næsten uforandret i forhold til første halvår 2002. - Sparekassen har det seneste halvår formået at reducere omkostningerne med fire procent, hvilket er yderst tilfredsstillende. - Vi har oplevet en pæn stigning i vor balance. Balancen udgør med udgangen af juni 2003 224 mio. kr. mod 209 mio. kr. i første halvår 2002. - Vore indlån er steget med ni procent i forhold i første halvår 2002, hvilket viser, at vi er meget konkurrencedygtige på vore indlånsprodukter, og at vi har på det seneste fået mange nye kunder, fortæller en tilfreds Karen Harboe. - Den store aktivitet i sparekassen det seneste halvår har også resulteret i store garantistillelser. Det er en følge af de mange låneomlægninger, vi har oplevet de seneste måneder. Mange af vore kunder har således valgt at omlægge deres lån til Totalkredit. Det har også været medvirkende til, at vi har en pæn stigning på gebyrer og provisionsindtægter, nemlig 23 procent. Renteindtægterne er 7.387.000 kr., mens renteudgifterne er 2.670.000 kr. Der er gebyr- og provisions-indtægter på 797.000 kr. Udgifter til personale og administration beløber sig til 3.087.000 kr. Tab og hensættelser på debitorer beløber sig til 22.000 kr. Der betales 815.000 kr. i skat, så resultatet efter skat bliver 1.902.000 kr.

Forsiden