EMNER

Rekordlavt antal fødsler i kommunen

Der er kun født 27 børn i 2003, hvilket er det laveste antal i mange år

PANDRUP:Interessen for at få børn i Pandrup Kommune er historisk lav. Sidste år blev der kun født 88 drenge og piger, hvilket var det laveste antal i mands minde. Men i dette års første fem måneder er der kun født 27 børn. Det betyder, at der ved årets udgang kun vil være født omkring 64 børn, hvis udviklingen fortsætter, som den har gjort i årets første måneder. Statistikker viser, at der først i 90"erne blev født cirka 150 børn i kommunen om året. Senere lå antallet på 125-140, men i 2000 faldt antallet til 108, mens 114 børn kom til verden i 2001. Det stærkt faldende børnetal betyder, at antallet af dagplejere er blevet reduceret. Otte dagplejere fratræder i juli, men der kan ske yderligere reduceringer i antallet af dagplejere næste år, hvis interessen for at få børn ikke stiger. Antallet af forældre, der holder forældreorlov, kommer også til at spille ind, da en del af de nybagte forældre vælger at gå en periode hjemme hos deres børn, efter at barselsorloven på et år er slut. Oplysningerne om det lave fødselstal har ifølge udvalgsformand Henrik C. Pedersen (V) fået børne- og kulturudvalget til at få iværksat grundige undersøgelser af pasningsbehovet, for antallet af dagplejere skal justeres, så snart der ikke længere er behov for det nuværende antal. Det skyldes blandt andet, at dagplejere har op til seks måneders opsigelse.