Rekordoverskud i Klim Sparekasse

2006-regnskab med et plus på 7,5 mio. kr. på bundlinjen

Michael Christiansen
Hen­rik Age­sen: - 2006-over­skud på 7,5 mil­li­oner kro­ner er det hid­til bed­ste års­re­sul­tat i Klim Spa­re­kas­ses 129-åri­ge his­to­rie. AR­KIV­FO­TO: MAR­TIN DAM­GÅRD
Virksomhedsøkonomi 22. marts 2007 23:46

Klim Sparekasse fik et rekordoverskud i 2006. Før skat nåede sparekassens overskud op på 7,5 millioner kroner mod 4,6 millioner i 2005. - Med en stigning på hele 63 procent er det sparekassens hidtil bedste resultat i de 129 år, Klim Sparekasse har været aktiv, fortæller sparekassedirektør Henrik Agesen. Den samlede balance udgjorde ved udgangen af 2006 156,8 millioner kroner mod 150 millioner året før. Oplysningerne kom frem, da repræsentantskabet i aftes var samlet til møde på Klim Kro. - Vi ventede et overskud på 2,1 millioner kroner. Forskellen mellem det budgetterede og det realiserede resultat skyldes primært en større kursregulering end ventet især på aktiebeholdningen, tilbageførsel af nedskrivninger, og at forretningsomfanget er steget mere end forventet, forklarer Henrik Agesen. Klim Sparekasse fik sidste år en kursregulering på 2,25 millioner kroner alene på beholdningen af aktier i Sparinvest Holding. Det samlede forretningsomfang - udlån, indlån og stillede garantier - steg fra 260 millioner kroner ved udgangen af 2005 til 278 millioner kroner ved årsskiftet. Bestyrelsesformand Jørgen Hasager betegner årsresultatet som rekordernes rekord. - Det er et særdeles tilfredsstillende resultat, Klim Sparekasse har opnået i 2006. Sparekassens egenkapital er nu på 34,7 millioner kroner, hvoraf indbetalt garantikapital er på 9,3 millioner kroner. michael.christiansen@nordjyske.dk

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...