Rekordoverskud i Klim Sparekasse

2006-regnskab med et plus på 7,539 mio. kroner på bundlinien

Michael Christiansen
Hen­rik Age­sen: 2006-over­skud på 7,5 mio. kro­ner er det hid­til bed­ste års­re­sul­tat i Klim Spa­re­kas­ses 129 åri­ge his­to­rie. ARKIVFOTO: MARTIN DAMGÅRD
Virksomhedsøkonomi 22. marts 2007 05:00

KLIM: Klim Sparekasse fik et rekordoverskud i 2006. Før skat nåede sparekassens overskud op på 7,539 mio. kroner mod 4,620 mio. kroner i 2005. - Med en stigning på hele 63,2 procent er det sparekassens hidtil bedste resultat i de 129 år, Klim Sparekasse har været aktiv, fortæller sparekassedirektør Henrik Agesen. Den samlede balance udgjorde ved udgangen af 2006 156,8 mio. kroner mod 149,9 mio. kroner året før. Oplysningerne kom frem, da repræsentantskabet i aftes var samlet til møde på Klim Kro. - Vi ventede et overskud på 2,1 mio. kroner. Forskellen mellem det budgetterede og det realiserede resultat skyldes primært en større kursregulering end ventet især på aktiebeholdningen, tilbageførsel af nedskrivninger og at forretningsomfanget er steget mere end forventet, forklarer Henrik Agesen. Klim Sparekasse fik sidste år en kursregulering på 2,25 mio. kroner alene på beholdningen af aktier i Sparinvest Holding. Det samlede forretningsomfang - udlån, indlån og stillede garantier - steg fra 260,4 mio. kroner ved udgangen af 2005 til 277,9 mio. kroner ved det seneste årsskifte. Bestyrelsesformand Jørgen Hasager betegner årsresultatet som rekordernes rekord. - Det er et særdeles tilfredsstillende resultat, Klim Sparekasse har opnået i 2006. Sparekassens egenkapital er nu på 34,7 mio. kroner, hvoraf indbetalt garantikapital er på 9,3 mio. kroner. Fredag 30. marts er der garantfest i Thorup/Klim Hallen, hvor 450 af sparekassens 900 garanter sammen med repræsentantskab, bestyrelse og medarbejdere vil feste over det gode resultat. Traditionen tro leveres musikken af Atlantis og maden af Klim Bjerg.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...