Rekordoverskud i Sparekassen Hvetbo

PANDRUP:Hvetbo Herreds Sparekasse med hovedsæde i Pandrup har netop præsenteret det flotteste årsresultat i sparekassens historie. Et bruttoresultat på 22,2 millioner kroner i overskud før skat, hvilket direktør Jens Boelskifte betegner som særdeles tilfredsstillende. - I forhold til budgettet har vi realiseret til den gode side, så jeg er ret stolt over resultatet. Det er blandt andet skabt på grundlag en stor vækst i vores erhvervsforretning på mange nye spændende kunder såvel indenfor som udenfor kommunen, siger Jens Boelskifte, der af fortrolighedsmæssige årsager ikke kan oplyse hvem de nye kunder er. Flere aktier En anden vægtig post i regnskabet er ikke-budgetterede kursgevinster. Sparekassen Hvetbo har haft en kursgevinst på 12,8 millioner kroner i 2003 mod et tab på 4,7 millioner kroner i 2002. - Vi fik et uventet bud på vores aktier i Totalkredit fra Nykredit, som gav os syv millioner. Sparekassen har ud fra en strategisk beslutning besluttet at øge sin placering i aktier moderat. Denne forøgelse af aktierne er med regnskabsårets afslutning afsluttet, og der forventes ikke yderligere disponering på aktiemarkedet de kommende år, fortæller Jens Boelskifte. Positiv forventning Udover de allerede solgte aktier i Totalkredit er der afgivet købsoption på den resterende beholdning, som Nykredit kan udnytte i henholdsvis 2004 og 2006. Sparekassen har en solvensprocent på 18,3 mod 22,0 året forinden. Dermed ligger sparekassen fortsat langt over lovens krav om otte procent. Forventningerne til næste års regnskab ligger på et overskud under det år, men stadig med vækst og stabil udvikling. - Vi vil fortsat bakke op om tiltag, der gavner beskæftigelse og udvikling i vores lokalområde. Det, vi har oplevet på Flextronics, tipper ikke Sparekassen Hvetbo. Det giver alllerhøjst et par bølgeskvulp. Vi tror fortsat på, at de kan redde sig igen, og hvis Peter Hinrup &co. leder efter 10-20 investorer, så er vi parate til at kigge på deres forretningsplan. Faktisk har vi allerede lagt vores visitkort derude, slutter Jens Boelskifte.