Rekordoverskud på Hjallerup Marked

Hjallerup Marked har givet et overskud på 3,5 mio. kr. til Hjallerup by.

Hjallerup Marked blev afviklet i perfekt vejr. Arkivfoto

Hjallerup Marked blev afviklet i perfekt vejr. Arkivfoto

Der blev et overskud til Hjallerup by på 3,5 mio. kr., da de mange frivillige, markedsgæsterne, markedets samarbejdspartnere og det smukke vejr sørgede for, at Hjallerup Marked 2006 vil gå over i historien som et rekordmarked.Det fortalte formanden for markedsudvalget, Claus Kongsgaard, i sin beretning om markedsforløbet på Markedsforeningens generalforsamling i Hjallerup Kulturhus.Der havde været 2031 frivillige i aktion, som havde skaffet markedet et overskud på 1,8 mio. kr., mens de resterende 1,7 mio. kr. kunne fordeles på andre organisationer i byen: Hjallerup Samvirke-, udleje af jord og telte, Hjallerup Borgerforening en tombola, og Hjallerup Idrætsforening for parkering og camping, samt mindre beløb til Hjallerup Badmintonklub for toiletopsyn, 6. klasserne for oprydningsarbejde, som belønnes med en lejrskole m.v.Markedet 2006 markerede et 40-års jubilæum, idet det var i 1966 man startede med at Hjallerup Samvirke overtog styringen af markedet fra Kromanden på Hotel Hjallerup Kro.Vejret havde været perfekt, der var igen knapt fem kilometer facadelængde til kræmmerne, Hjallerupdrengene Paw og Mark Poulsen var blevet årets børnekræmmere, mens blomsterhandler Jørn Jonasen fra Sulsted, var blevet årets kræmmer hos de voksne.På grund af fugleinfluenza var smådyrsmarkedet minimeret, der havde været en god underholdning overalt på markedspladsen og markedet havde fået en pæn pressedækning.- Der havde været tilfredshed med Tuborg som ny leverandør af drikkevarer. Den nye udformning af Torvegrillen havde vist sit værd og 6. klasserne blev rost for deres oprydningsarbejde.Claus Kongsgaard mente, at det havde været en succes at sætte fokus på børn og unge under 18 år, så udskænkning til de mindreårige var blevet holdt i ave, og han opfordrede til, at borgerne i byen tog godt imod tilflyttere og sørgede for, at de blev rullet ind i byens hær af frivillige ved markedet.Formanden for Markedsforeningen, Erik Topp, åbnede mødet med ét minuts stilhed til ære for tre afdøde borgere, der havde betydet meget for Hjallerup Marked, nemlig læge Halvor Heuch, der i sin tid konstruerede modellen Hjallerup Samvirke, købmand Erik Østergaard, der havde været organisationens formand og engageret i Hjallerup Telte og organisationens kritiske revisor Torben Pallisgaard.Seks nye foreningerDer var i årets løb optaget seks nye foreninger i Samvirke og Markedsforeningen, medens man havde afslået at optage Vendsyssel Køreforening, idet vedtægterne siger: I Samvirke kan optages foreninger, der er hjemmehørende i Hjallerup og som tilbyder deres ydelser til Hjallerup og Omegns beboere.Erik Topp gjorde opmærksom på, at den pågældende forening alligevel kunne søge om tilskud til aktiviteter, der foregik i Hjallerup.Markedsforeningen havde i året løb ydet tilskud til foreninger for i alt 360.000 kr., hvoraf de kr. 300.000 var ydet til det nye ridecenter.broenderslev-dronninglund@nordjyske.dk