Løkken

Rekordstore garantmøder i Løkken

Kan­dis spil­ler op til dans til det ene af årets to ga­rant­mø­der i Løk­ken. AR­KIV­FO­TO

Kan­dis spil­ler op til dans til det ene af årets to ga­rant­mø­der i Løk­ken. AR­KIV­FO­TO

MØDER:Løkken Sparekasse holder garantmøder i Løkken Hallen 14. og 16. maj med hhv. 365 og 775 deltagere, hvilket er ny rekord. Hovedprogrammet for de to møder er det samme: Bestyrelsen aflægger en kort beretning for det forgangne år og der fortælles om sparekassens regnskab. Herefter er der spisning. På det første møde, der holdes mandag 14. maj 2007, er der efter spisningen foredrag med forhenværende Århus-borgmester og indenrigsminister Thorkild Simonsen, der fortæller om sit spændende liv fra fødslen i Sdr. Rubjerg. På det andet møde, der holdes to dage senere, vil der efter spisningen være uddeling af Løkken Sparekasses Forskønnelsespris 2007, hvor der er hæder til en bygning eller andet, der i det seneste år har bidraget til forskønnelse af byen og egnen. Herefter er der dans til det kendte orkester, Kandis.