Rekordtal i Dronninglund Sparekasse

Det lokale pengeinstitut har opnået det bedste halvårsregnskab nogensinde

DRONNINGLUND:Det er aldrig gået bedre, end det i øjeblikket gør i Dronninglund Sparekasse. Det står klart, efter at sparekassedirekør Birger Haaning nu har præsenteret det lokale pengeinstituts halv-årsregnskab for 2004. Det er et regnskab, der fortæller om et plus før skat på 9,9 mio. kr. Det er det bedste resultat i sparekassens 131-årige historie og samtidig også et markant hop i forhold til samme tid sidste år, hvor resultatet lød på 8,4 mio. kr. - Vi er meget godt tilfredse, og et sådan resultat bliver kun skabt ved, at vi har knap 70 dygtige medarbejdere, der virkelig går op i deres arbejde, bemærker Birger Haaning, der samtidig glæder sig over at have fået 616 nye kunder. Om Dronninglund Sparekasses halvårsregnskab kan det derudover bemærkes, at udlånet inden for det seneste år er steget med 12 procent til 747 mio. kr., og at indlånet er vokset med 10 procent til 755 mio. kr. Samtidig er der hensat en mio. kr. til eventuelle tab på kunder. Det er et forholdsvis beskedent beløb, men det forklares af Birger Haaning med, at der i sparekassen føres en fornuftig kreditpolitik - så disse tab hele tiden holdes nede. Med det rekordstore halv-årsresultat kan Dronninglund Sparekasse nu også bryste sig af en solvensprocent på 17, og det er langt over lovens mindstekrav på 8,0 procent. Bag halvårsresultatet på 9,9 mio. kr. gemmer sig i øvrigt også den kendsgerning, at sparekassens omkostninger er steget med 11 procent - en forøgelse, der matcher aktivitetsstigningen i sparekassen. At de samtidig ikke hviler på laurbærrene i Dronninglund Sparekasse illustreres endvidere af, at rækken af filialer nu står foran at blive udvidet med endnu én. Det sker i Sæby i et helt nyt center, Rådhuscentret, hvor Dronninglund Sparekasse pr. 1. april næste år byde velkommen i nye og 350 kvm store rammer - med i første ombæring fire nye medarbejdere. Den nye Sæby-filial følger i kølvandet på fem af slagsen (inklusiv hovedkontoret i Dronninglund) i Dronninglund Kommune og fire andre i Voerså, Aalborg, Frederikshavn og på Læsø. Sæby-filialen følger tillige i kølvandet på en udvidelse i Dronninglund, hvor bl.a. sparekassens administration er flyttet i 340 kvm store lokaler på den anden side af hovedkontoret i Slotsgade.