Rekordudlån i realkreditinstitutterne

Realkreditinstitutterne satte rekord i årets første tre måneder med 187 milliarder kroner. Det hidtidige største udlån var i samme periode for to år siden

KØBENHAVN:Ekstremt lave renter og nye lånemuligheder gjorde, at realkreditinstitutterne havde rekordudlån i årets første kvartal. Realkreditinstitutterne ydede nye lån for 187 mia. kr. Der blev indfriet lån i den samme periode for 144 mia. kr., mens tilvæksten i realkreditudlånet (nettoudlånet) var på 35 mia. kr., oplyser Realkreditrådet. 62 pct. af nyudlånet var rentetilpasningslån og variabelt forrentede lån med renteloft. Afdragsfrie lån udgjorde 23 pct. af den samlede udlånsmasse for ejerboliger og fritidshuse ved udgangen af første kvartal. Det hidtil højeste bruttoudlån var 168 mia. kr., og blev ydet i første kvartal 2003. Nykredit var ultimativt den store vinder i realkredittens interne konkurrence om at vinde markedsandele, mens Realkredit Danmark har tabt markedsandele, viser tallene. Nykredit havde i første kvartal sidste år en markedsandel på 43,9 pct. af det samlede bruttoudlån, men det er nu vokset til 47,0 pct. Realkredit Danmark (RD) har haft stor succes med at lancere det såkaldte "flex-garanti" - som er en form for krydsning mellem et traditionelt fastforrentet og variabelt forrentet lån. Imidlertid har denne succes ikke kunnet opveje en stor kundeflugt fra RD. Kunderne er især blevet lokket af de realkredit-lignende lån i bankerne, hvor friværdien fungerer som en form for kassekredit. I første kvartal havde RD en markedsandel på 26,6 pct. af det samlede bruttoudlån, mens markedsandelen i tilsvarende periode sidste år var på 31,3 pct. /ritzau/