EMNER

Rekreativt område må ikke ødelægges

FORBINDELSE: 7.4. kan man læse, at 10 kommuner vest for Aalborg anbefaler en vestforbindelse over fjorden. Egentlig er disse kommuners argumenter tankevækkende. Hvor det primære mål hidtil har været at aflaste trafikken gennem Aalborg, samt sikre sig mod fremtidige mulige trafikpropper, da argumenterer disse kommuners borgmestre alene ud fra, hvad der er bedst for deres egen kommunes økonomi og ser bort fra, hvordan det vil påvirke Aalborg by og naturen der omkring! Faktisk er de bedøvende ligeglade med, hvordan det kommer til at se ud i og omkring Aalborg, hvis blot det skaffer deres egen kommune bedre vilkår og økonomisk vækst! Hvis det er disse borgmestres mål at fremme boligernes værdistigning, øge turistbesøgene og skaffe mere industri til de vestlige omegnskommuner, hvorfor så ikke lave deres egen faste forbindelse mellem f. eks. Aabybro og Nibe kommuner? Hvorfor skal borgerne i Aalborgs vestby have ødelagt deres nærmiljø, og hvorfor skal nogle af de få grønne rekreative områder, som de seneste mange års socialdemokratisk styre af Aalborg har ladet tilbage, jævnes med jorden? Østlinien er anlagt og er samtidig den klart billigste løsning, med ekstra rør og udbygning af motorvejen. Og er der overhovedet noget bevis for, at der er brug for denne ekstra løsning, efter at den berømte nærbane er anlagt og udbygget? Ifølge Aalborgs socialdemokrater vil/skal de besøgende i byen jo så sætte deres bil i udkanten af byen og køre med toget resten af vejen, og så er der vel slet ikke brug for ekstra bilplads mere? Med mindre det da slet ikke er for Aalborg, men for omegns-kommunernes skyld, at den skal bygges! Det er i Aalborg, at en eventuel tredie forbindelse skal bygges, og det er beboerne i Aalborg, som er de nærmeste til at mærke konsekvenserne af den beslutning, som tages. Det må derfor også være beboerne i Aalborg, som skal have det største ord, for mig gerne ved en folkeafstemning om eventuel forbindelse og placeringen af den. Hvilke fordele andre kommuners borgmestre så kan se i det, kan borgerne i Aalborg se stort på. Turisterne har aktid kunnet finde til de nordjyske strande, også uden en vestforbindelse, så bevar vestbyens miljø, og de grønne områder ved Skudehavnen og Egholm. Hvis en ekstra forbindelse skal på tale, må det blive en østforbindelse!