Skolevæsen

Rektor Jens Nielsens tale til studenterne fra Støvring Gymnsium

Rektor Jens Nielsens tale ved dimissionsfesten på Støvring Gymnasium i uforkortet version.

Kære studenter! Hjertelig tillykke med jeres studentereksamen. Når jeg kigger på jer, så synes jeg egentlig ikke det er mange dage siden vi spændte tog imod jer i 1.g. Og nu sidder I her med jeres studenterhuer – og ser egentlig både lykkelige og tilfredse ud. Jeres sidste skoledag d. 9. maj var en rigtig dejlig dag – og traditionen tro med masser af god aktivitet. I år var den store fornyelse, at pigerne syntes, at der var for meget drengetradition over det med fodboldkampen med lærerne. Så pigerne udfordrede de kvindelige lærere til kamp. Jeg er ikke sikker på, at lærerne helt levede op til fair play, men underholdende var det altså at kigge på! Jeg kan stadigvæk for mig se Sissels præcise afleveringer, Anette som frygtindgydende målmand og en gruppe udklædte lærerINDER råbende i baggrunden! Formiddagen sluttede med frokost og vi fik ønsket jer en rigtig god eksamen – i år med et glas champagne til desserten, så vi kunne skåle på at første årgang er kommet godt igennem ”reformgymnasiet”. Jeg vil i dag gentage min store tak til jer: Tak for konstruktivt medspil. Tak for kritik i stedet for brok. Vi ved godt, at der har været mange ændringer undervejs. Nu har vi evalueret det hele sammen med jer, og vi er klar med et tilpasset forløb til de næste årgange. Vi har naturligvis været spændte på, om jeres eksamen nu også gik som planlagt. I stod jo overfor en række nye eksamensformer – 24 timers prøver, synopsis, talepapirer, gruppeforberedelser osv. Her – 1½ måned senere – kan vi glade konstatere, at det er gået endog rigtig godt. Jeg kan huske, at en af jeres forældre spurgte mig for 3 år siden, hvad jeg så som det væsentlige i gymnasiereformen. Jeg sagde bl.a. mangfoldigheden i eksamenen. Det mener jeg stadigvæk. Champagnen på sidste skoledag havde jeg nok forestillet mig var en engangsbegivenhed. Men ligesom med kvindefodboldkampen, blev der måske også her skabt en tradition! I denne uge er der også sprunget mange champagnepropper på skolen. Champagne, der åbnes, er et dejligt og tankevækkende symbol på det, vi er samlet om i dag. Det går ikke stille af, når propperne ryger. Indholdet er sprudlende og berusende og fuld af løfter om en fantastisk fremtid. Samtidig er champagneknaldet også et tegn på noget uigenkaldeligt. Man kan ikke få proppen sat i igen. Alt det, I har lært i disse 3 år, vil præge jer for livet – I har fået viden og færdigheder, I ikke kan få tilbage i flasken. H. C. Andersen har i en af sine tidligere romaner – romanen ”O.T” - beskrevet den lykketilstand, man er i, når man bliver student. Romanen begynder sådan: ”Der gives een Lyksalighed, som endnu ingen Digter har ret besjunget, ingen nok saa elskværdig Læserinde har oplevet eller vil komme til at opleve i denne Verden; det er en Lyksaligheds-Tilstand, som kun er den mandlige Classe tildeelt og selv af denne kun de Udvalgte. Det er et Livsøieblik, som griber vore Følelser, vor Aand, vort hele Væsen. Der er flydt Uskyldiges Taarer, hengaaet søvnløse Nætter, i hvilke den fromme Moder og de kjærlige Søstre have bedet til Gud for dette Sønnens og Broderens kritiske Livsmoment. Lyksalige Øjeblik, som ingen Qvinde, hun være nok saa god, nok saa smuk og aandrig, kan opleve – at blive Student, eller, for almindeligere at betegne det, faae sin første Examen”. Jeg vil tro, at mange af jer kan genkende H.C. Andersens meget præcise beskrivelse af følelser og beruselse ved at blive student. Dengang hed det ”første eksamen”, for som i dag var den jo indgangsbilletten til mere uddannelse og de næste eksamener. Det er imidlertid tankevækkende – og en kuriositet – at han slår fast, at denne oplevelse vil ingen kvinder få – med tilføjelsen – i denne verden. Der skulle gå godt 40 år før de første piger fik adgang til at gå på latinskole – som privatister. Kvinderne skulle ved de skriftlige eksaminer i 1870’erne sidde i et lokale for sig for ikke at forstyrre drengenes koncentration. Pigernes koncentration var der ingen, der bekymrede sig om. I dag er der lidt flere piger end drenge, der tager en studentereksamen! Så verden har da heldigvis ændret sig i rigtig retning. Men dette forårs arbejdskampe og strejker viser, at det åbenbart stadigvæk er nødvendigt at kæmpe for ligeløn til kvindefagene! Helt i land er vi altså ikke!! oooo Det var med spænding, vi midt på vinteren modtog årets AT-opgave. Emnet var som bekendt: Fremtiden – visioner og forudsigelser. Svend fik kigget på opgaven før mig, og jeg husker, at han sagde, at den opgave gad han godt skrive. Oplægget virkede spændende. Jeg har været inde og se flere af jeres eksaminationerne, det var dejligt at opleve jer bruge jeres viden om fagene og fagenes forskellige metoder. Bl.a. fik jeg lov til at overvære Martines fremlæggelse og eksamination. Martine havde valgt at tage fat i fantasien - eller mareridtet om - kloning af mennesker, videnskabeligt og etisk med afsæt i fagene biologi og religion. Hun redegjorde for genernes opbygning og for teknikken bag kloning. Bagefter for de etiske traditioner: pligtetik, nytteetik og tabuetik. Dernæst tog hun fat i to tekster, der repræsenterer forskellige syn på kloning. Hun fik vurderet forskellige aspekter vedrørende kloning og udvikling af mennesker. Martine formåede at nå meget dybt ned i emnet på et fagligt niveau, der snarere hører hjemme på universitetet end i gymnasiet. Hun fik da også et fortjent 12-tal for præstationen. Opgaven er jeres afslutning på et 3-årigt forløb i Alment Studieforberedelse. AT, som det forkortes i daglig tale, er et samarbejde mellem fag på tværs af naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab. Lad os lige minde hinanden om et af formålene med AT: At udfordre elevernes kreative og innovative evner og deres kritisk sans i anvendelsen af faglig viden. Viden forældes hurtigt, jeg hørte for nylig en forsker fra Ålborg Universitet sige, at halveringstiden på akademisk viden er ca. 7 år. Når man så halverer nogle gange, kan jeg regne ud at af den viden jeg selv oparbejdede på universitetet i 70’erne, er 95% i dag uaktuelt for mit nuværende job. Det passer meget godt med min egen fornemmelse. Men arbejdsmetoderne og de naturvidenskabelige principper jeg lærte, er ikke forældet. Og det er netop det AT også handler om! Når I om nogle år skal ud på arbejdsmarkedet, så vil halvdelen af jer gå i gang med jobs, der i dag slet ikke findes. Derfor mener jeg, at en af kronjuvelerne i gymnasiereformen faktisk er Almen Studieforberedelse. Fremover: forbedret og tilpasset, ja. Men politikere og andre aktører skal altså passe meget på, at fordelene ikke kastes væk. Lige nu oplever jeg med bekymring, at stærke kræfter måske er mere interesseret i at reducere AT end i at forbedre AT. Det er efter min bedste overbevisning den forkerte vej. Det der var godt nok for min generation, er ikke godt nok for jer. I skal selv være i stand til at studere, opdatere og omstille jer. I skal være med til at Danmark fortsat skal være på forkant med verdens udvikling, I skal arbejde på baggrund af kreativitet og originalitet – og I kommer altså ikke forrest ved at gå i andres fodspor. H.C. Andersen tog heldigvis fejl i sin forudsigelse om, at kvinder aldrig ville opleve lykken ved at blive student. I et af sine senere eventyr har han mere succes med sin spådom. I eventyret ”Om Aartusinder” skriver han om de unge amerikanere: Ja, om Aartusinder kommer de på Dampens Vinger igjennem Luften, hen over Verdenshavet! Amerikas unge Beboere gjeste det gamle Europa (…) Om Aartusinder kommer de (…) En heel Dag bliver opholdet her, saamegen Tid har den travle Slægt at give det store England og Skotland. Farten går under Canal-Tunnelen til Frankrig (…) Til Grækenland for at sove en Nat på det rige Hotel på Olympens top, saa har man været der; Farten gaar mod Bosperus, for der i nogle Timer at hvile ud og see det Sted, hvor Byzanz laae (…). Dernede ligger Tyskland (…), hvor Luther talte, Goethe sang, og hvor Mozart i sin Tid bar Tonernes Scepter! Een Dags ophold i Tyskland og én Dag for Norden, for Ørsteds og for Linnés Fædreland (…) Island tages på Hjemfarten (…). I Europa er meget at se, siger den unge Amerikaner; Og vi have seet det i otte Dage, og det lader sig gjøre.. Her fik H.C. Andersen ret i sin forudsigelse, selvom der kun skulle gå ca. 60 år og ikke årtusinder før vi kunne flyve. Som det fremgår af eventyret, så er H.C. Andersen ret begejstret for teknologien - flyvemaskinen, kanaltunnelen. Men han er bekymret over, hvordan mennesket misbruger mulighederne. Martine havde samme pointe i sin opgave om kloning. Det han advarer imod er overfladiskheden. Teknologien vil også i fremtiden give jer muligheder, vi i dag ikke kan forestille os. I skal bruge mulighederne, men I skal også huske Martine og H.C. Andersen – sørg for at få mennesket, etikken, kunsten og fordybelsen med! Jeg ved, at mange af jer ved, hvilken vej I vælger efter studentereksamen. Andre er uafklarede og i tvivl om, hvilken retning I ønsker jeres liv skal tage fra nu. De fleste flytter hjemmefra, nogle vil rejse for at opleve verden og for at blive mere afklaret. Pas på med at tro, at I ved at vente med at træffe beslutningen nødvendigvis er mere afklarede. Min erfaring er, at der er så mange valg og muligheder gennem hele livet, at det ikke er helt så afgørende, som I måske tror, at I fra starten finder jeres helt rigtige niche i voksenlivet. Det er godt at rejse og afprøve dig selv sammen med andre i verden. Men drik ikke champagne med vennerne, mens du flyver hen over Europa. Tag hellere arbejde sammen med dem, der laver champagnen, mens du iagttager de danskere, der er på besøg uden at engagere sig i det virkelig liv på stedet. Jeg tror ikke, I kan træffer jeres valg af fremtid på en hvid strand i Caribien. Jeg tror faktisk, at I træffer jeres valg ved at kaste jer ud i arbejde og studier! Men lige nu starter rækken af studenterfester. Det er fortjent og det bliver dejligt. I ved naturligvis godt, at disse champagnetider også har sine farlige momenter. Champagne beruser – og jeg har oplevet, at det kan være rigtigt dumt at åbne en flaske champagne i hoftehøjde pegende mod sine gæster!! I dag har I lov at feste. Champagneproppen er oppe og skal ikke trykkes tilbage. Jeres indsigt og forståelse kan I aldrig lægge fra jer. Til gengæld kan I nyde udfordringerne og se boblerne stige til vejrs til nye oplevelser, fremtid og visioner, som I kan fryde jer ved selv at løse. Med vished om, at I med jeres studentereksamen står rigtig godt rustet og at I får nogle spændende ungdomsår med studier og udfordringer, dimitterer jeg jer hermed fra Støvring Gymnasium.