Ungdomsuddannelser

Rektor vil sænke huslejen for HF i Ranum

RANUM:Rektor Hans Støttrup Jensen, Ranum Seminariet, vil kæmpe for, at den lokale HF-afdeling fortsat skal have en fysisk placering i Ranum. Sammen med seminariets formand Helge Bundgaard Nielsen har han indbudt medlemmerne af amtets undervisnings- og kulturudvalg til en forhandling om lejekontrakten med henblik på at reducere amtets udgifter til husleje. - Huslejen for HF-afdelingen er i forvejen billig. Når denne husleje omtales, nævnes der ofte et beløb på 1,4 millioner kroner om året. Dette er ikke det korrekte beløb, som kun er 600.000 kroner. Det resterende beløb op til det ofte nævnte beløb på 1,4 millioner kr. er betaling for forbrug af lys, varme, rengøring og pedeltjeneste. Ranum Seminariet er ved at overtage bygningerne fra staten, og det giver mulighed for at kunne reducere huslejen for HF-afdelingen, hvis amtspolitikerne ønsker at fastholde afdelingen i Ranum. - HF-afdelingen er en væsentlig del af et samlet uddannelsesmiljø i Ranum, som også omfatter landsdelens eneste videregående uddannelsesinstitution, Ranum Pædagogseminarium. En beslutning om at fastholde HF-afdelingens fysiske placering i Ranum vil være et konstruktivt bidrag fra amtets side til at bevare et spændende uddannelsesmiljø i et af amtets såkaldte yderkantsmråder. Hans Støttrup Jensen fortsætter: - Der er mange gode argumenter for en forbliven i lokalerne ved Ranum Seminariet. Der er adgang til gode fællesfaciliteter som kantine, festsal og et veludstyret bibliotek, som i dag anvendes utroligt meget af kursisterne. Hans Støttrup Jensen peger også på, at HF-kursisterne på Ranum Seminariet er sig selv, mens de ofte på gymnasier betragtes som mindreværdige. - At være sig selv giver et uddannelsesmiljø, der er præget af nærhed, tryghed og ligeværdighed. - Der er en lang tradition for at søge HF-uddannelsen i Ranum. Hvis amtet ønsker at fastholde den geografiske spredning i uddannelsestilbuddene i Nordjylland, så er der fin vægtning mellem et gymnasium i Aars og en HF-afdeling i Ranum.