Relevant at holde på affald

HADSUND:Efter at Hadsund Fjernvarmeværk har opgivet at etablere røgrensning, så man kan overholde nye grænseværdier for dioxinudledning, er kommunen gået i gang med at finde andre muligheder for at komme af med husholdningsaffaldet. Varmeværkets besluttede i efteråret endegyldigt at gå over til andre brændselstyper, når fristen udløber 1. januar 2006, hvor kommunen altså skal have fundet andetsteds af afsætte affaldet. Man sigter fortsat på afbrænding af affaldet, og dermed tegner to løsninger sig som realistiske. Den ene er at lade det fælleskommunale selskab Reno Nord stå for afbrændingen, den anden er at køre affaldet til Fællesforbrændingen i Hobro. Teknik og miljøudvalget har netop fået forelagt mulighederne, og her har man besluttet at udsætte spørgsmålet, fortæller formand Knud Christensen (V). - Reno Nord har vel indtil nu lignet løsningen, men vi er blevet overhalet indenom med offentliggørelsen af strukturkommissionens anbefalinger. Vi kommer næppe uden om en sammenlægning af kommuner, og ender det med en fjordløsning, som mange har peget på, så vil det være mere relevant at vælge Hobro-løsningen. Under alle omstændigheder træder vi vande lidt. Vi er ikke i tidnød, siger Knud Christensen.aha