Religiøse ledere afslører Socialdemokratiet

Socialdemokratiet og Mogens Lykketoft har meget gode venner blandt de religiøse muslimske ledere i Danmark.

Derfor varsler en række religiøse muslimske ledere og deres menigheder i Danmark nu en fælles politisk front mod VK-regeringen frem mod det kommende folketingsvalg. Frontens anfører er imamen Abu Laban, der har boet i Danmark i mere end 20 år, men stadig ikke kan tale dansk. For de religiøse ledere i den nye front er det ikke bare en kilde til voldsom harme, at Danmark har fået en regering, der effektivt har mindsket antallet af udlændinge, som kommer til Danmark, og samtidig stiller krav om integration. Det har også provokeret religiøse muslimske ledere, at de ikke blev inviteret med, da statsministeren og integrationsministeren i sidste måned på Marienborg mødtes med en række nydanskere til en debat om en bedre dansk integrationspolitik. Men det værste må jo være, at statsministeren på Venstres Landsmøde for nylig fuldstændig gjorde det klart, at alle, der bor i det danske samfund må "respektere og anerkende grundværdierne ytringsfrihed, ligeret for mænd og kvinder og adskillelsen af politik og religion". Nu håber de religiøse muslimer, at Socialdemokratiet, De Radikale og venstrefløjen kan vende tilbage til regeringsbænkene og genindføre den forsømmelige udlændinge- og integrationspolitik, SR-regeringen praktiserede indtil sidste valg. Socialdemokratiet var hovedansvarlige for, at dansk integrationspolitik indtil 2001 var lig med klientgørende udbetaling af høje sociale ydelser uden at stille krav, så mange mennesker i flere generationer er blevet fastholdt i konstant ledighed i samfundets udkant – og deraf følgende kriminalitet og stigende radikalisering og konfrontation mellem indvandrere og det danske samfund. I dag er mere end 100.000 indvandrere og flygtninge i Danmark uden et job. Et meget stort flertal bor i ghettoer, hvor der er en meget begrænset kontakt med det omgivende samfund. Børnene går i skoler med meget stor overvægt af fremmedsprogede elever. Og kriminaliteten blandt indvandrere og flygtninge er tårnhøj. Jeg synes, det er utroligt afslørende for Mogens Lykketofts dobbeltspil i udlændingepolitikken, at Socialdemokratiet bifalder de religiøse muslimers kampagne mod regeringen. Det rimer utroligt dårligt med forsikringerne om, at Socialdemokratiet vil fortsætte regeringens udlændinge- og integrationspolitik, hvis man får held til at danne regering. Jeg synes, der er langt mere perspektiv i at rose Lone Yalcinkaya, en af landets mest kendte mønsterbrydere i indvandrermiljøet og byrådsmedlem og EU-kandidat for Venstre, for hendes initiativ til oprettelsen af organisationen Moderate Muslimer. "Danske muslimer er pressede, fordi det er ekstremisterne, der har tegnet billedet af muslimerne i Danmark. Nu vil vi nuancere debatten. De store flertal af muslimer i Danmark er ikke ekstremister. Vi er velfungerende og har fuldtidsarbejde.Vi er mange frie mennesker, der ønsker et demokratisk og ligeværdigt samfund for både mænd og kvinder. Og vi er så forskellige fra de ekstreme muslimer, at vi ikke kan noget med dem", sagde Lone Yalcinkaya, da hun i DR Nyhederne begrundede starten af Moderate Muslimer. Det står i skarp kontrast til det budskab, de religiøse ledere udsendte i håbet om en ny socialdemokratisk regering. Det er modige og moderne mennesker som Lone Yalcinkaya, der er brug for, hvis integrationen skal lykkes i Danmark – ikke mere socialdemokratisk ligegyldighed.