Religions-hysteri

Så fik den gamle og syge pave da endelig fred. Men hvilken "fred"!

Det har altid været mig en kilde til undren at mennesker i religiøst massehysteri opfører sig som skovmyrer eller lemminger; som eksempelvis når de, efter sigende begavede, pattedyr af racen homo sapiens = "det vidende menneske" rejser tusindvis af kilometer for at myldre i millionvis rundt om en stor sort sten i en arabisk by, eller, når folk under fjernere himmelstrøg i ekstase kaster sig ud i Gangesflodens hellige vand, hvis "hellighed" består mest af menneske- og dyrefækalier ofte tilsat rigtige menneskelig og dyrkadavere. Hvis nogen skulle have troet, at den "kristne verden" skulle være mere jordbunden og mindre massehysterisk end den muslimske og den hinduistiske, kan de nu godt tro om igen, efter den senere tids følelsespornografi og masse-mediehysteri ved pavens død og begravelse. Hvad skal man sige til al den uden-på-tøjet-fromhed og de mange våde øjne og foldede hænder på de mange tv-skærme, udover at foreslå læsning (og efterfølgelse) af Matt. kap 6, vers 5 – 7. Kristeligt Dagblad, hvis kristelighed bl.a. giver sig udslag i, at man som fast klummeskriver har en danskfødt, danskuddannet teolog og journalist, der ofte fremfører synspunkter så katolske, at selv en kardinal må blive misundelig, vel at mærke idet man oftest "glemmer" at anføre, at konen er konverteret til katolicismen, anfører på sin forside 12. april, at den katolske biskop i Danmark, ved en københavnsk mindegudstjeneste, har anført, at "jeg ved, at paven har det godt, hvor han er nu…". Hvor hans hellighed, biskoppen ved det fra, aner jeg ikke; derimod ved jeg, at der lige nu, alene på det afrikanske kontinent (hvor Romerkirken pudsigt nok p.t. har størst fremgang) lever i millionvis af elendige småbørn, der "ikke har det godt, hvor de nu er", med sultopspilede maver, grønt snot under næsen og fluer i øjnene; børn, der dagligt dør i tusindvis; børn hvis lidelser primært kan føres tilbage til at de aldrig skulle have været undfanget; børn, hvis forældre ofte er døde af AIDS; alt sammen fordi en samling gamle, reaktionære mænd med røde kalotter i Vatikanet stadigt og stædigt forbyder kondomer efter devisen: folk af forskelligt køn må kun have seksuel omgang med vielsesattest og for at avle børn, mens folk af samme køn slet ikke må (når lige bortses fra katolske præsters omgang med messedrenge, og altså når det ikke bliver opdaget.) Og dette bliver nu i forbindelse med at pavedødsfald hyldet som udtryk for storsind, menneske-kærlighed og fornuft (!) Hvor megen hjernevirksomhed går ud, når religionsraseriet går ind? Vor egen statsminster er jo ikke teolog, men vistnok protestant? Dertil burde han, med sin fine DJØF-eksamen kunne skelne mellem begreberne stats- og regeringschef. Vi betaler løn (apanage) til vores statschef, Dronningen, for at hun, på vores vegne skal rejse til pavebegravelse, for at se bedrøvet ud på vores vegne. Fint nok; men just derfor burde en regeringschef blive hjemme i København for at passe det arbejde vi lønner ham for at lave dér. Når Fogh alligevel ville afse tid til deltagelse i det katolske cirkus, er forklaringen enkel: forfængelighed og medielir. Den fremtrædende katolske teolog, nu 75-årige schwiezer Hans Küng, har netop rettet en sønder-lemmende kritik af den afdøde pave i såvel franske le Monde som i den danske Weekend-avisen, konkluderende: "Resultatet er, at den katolske kirke fuldstændig har mistet den enorme troværdig, som den nød godt af under Johannes XXIII og i kølvandet på Det Andet Vatikanerkoncil." Küng kommer nok til at fortsætte som professor ved det sydtyske Tübingen universitet og som teologisk rådgiver for FN, da han næppe bliver valgt til ny pave. Vores egen "Politiken", rådhuspladsorganet for højere folkeoplysing, der ellers gør en dyd af at være kritisk overfor forloren fromhed, gik 9. april helt i blævrende selvsving med paveoverskriften: "han var en far for os alle sammen." De glemte et lille "e" efter "far". M.C. Holst, Vollerupvej 49, Em, Vrå