Aalborg

Ren besked om handler

AALBORG:Når medlemmer af TK Developments ledelse eller bestyrelse fremover køber ejendomme af selskabet, vil oplysninger om købspris, de involverede parter samt hvilken ejendom, det drejer sig om, blive oplyst til omgivelserne i form af en meddelelse til fondsbørsen. Den konsekvens har TKs bestyrelse truffet på baggrund af den seneste tids kriitik af udviklingsselskabets praksis på området. - Der er intet at skjule, og på den baggrund har bestyrelsen valgt fremover at oplyse alle detaljer, selv om det ikke er et lovkrav. Men markedet kræver større indsigt, og det har bestyrelsen valgt at efterleve, siger adm. direktør Frede Clausen.