Ren ideologi

VK/UDVIKLING:Med udkastet til ”Ny dansk udviklingspolitik” forsøger VK at gøre udviklingspolitik til et ideologisk spørgsmål om erhvervsstøtte og arbejdsløshedsbekæmpelse. Danmark har forpligtet sig på FN’s 2015-mål, men regeringens strategi går stik imod fokus på langsigtet og bæredygtig fattigdomsbekæmpelse, der må og skal være udviklingsbistandens mål.