Ren klassekamp

Nu har regeringen igen skåret i den kollektive trafik, og det har resulteret i de største prisstigninger i årevis. Det er nu så dyrt, at det faktisk kan svare sig at køre i egen bil, hvilket er til skade for miljøet, cyklister, fodgængere og øger støjforureningen. Og alt sammen til skade for den almindelige dansker, men især de fattigste i samfundet, som ikke har noget alternativ til den offenrlige transport. Det er rendyrket klassekamp, som regeringen kører, og det er overklassen, der nyder godt af regeringens politik. Derfor: Bryd trafikmafiaens tyranni over den offentlige transport i Danmark. For gratis kollektiv trafik. Niels Christensen Rød Ungdom, Glentevej 16, Aalborg noller666@hotmail.com