Ren koldkrig

Regeringen og Dansk Folkeparti opfører sig som rendyrkede, politiske koldkrigere, der sætter en ære i at gøre det sværere og sværere for indvandrerne at opnå dansk indfødsret.

Først gjorde VK og DF indfødsretsprøvens pensum ekstra svær – og med så kort varsel – at mange ikke kunne når at forberede sig på det ændrede pensum. Resultatet var en kanonhøj dumpeprocent samt spild af tid og penge. Dernæst er der nu dukket en ny forhindring op, hvor man kræver, at alle indvandrere, som har bestået den gamle prøve, skal indlevere en formel ansøgning om at få statsborgerskab senest 1. juli til næste år. Gør de ikke det, erklæres deres beståede prøve for ugyldig. Det er virkelig langt ude. Hanne Agersnap folketingsmedlem (SF), indfødsretsordfører, Parkvej 68A, 2830 Virum