Skolelukninger

Ren mytedannelse at små skoler er ringere end store

SKOLESTRUKTUR:Åbent brev til medlemmerne af børne- og familieudvalget i Mariagerfjord Kommune. Skolestrukturdebatten har nu været i gang i ca. et halvt år, og på tre stormøder har skoleledere, tillidsmænd, skolebestyrelsesmedlemmer og embedsmænd drøftet og kommet med forslag til kommende skolestruktur. På trods af mange udtalelser fra de små skoler er det efterhånden ved at blive gentaget så mange, at det på bjerget er blevet til sandhed: At grundskoler bør have mindst to spor, overbygningsskoler mindst tre spor, små skoler mangler synlig ledelse, fagligheden i de små skoler er ikke stor nok, den faglige sparring på de små skoler er for ringe. Vi er den ene gang efter den anden blevet tudet ørene fulde med, at fagligheden ikke er bred nok på de små skoler. Det er ren og skær mytedannelse. Der er ingen undersøgelser, der viser, at elever på små skoler får en dårligere faglig undervisning end på store skoler. Små skoler har aldrig besvær med at skaffe kvalificerede lærere. Mange lærere synes faktisk, at en lille skole er en attraktiv arbejdsplads. På Søbakkeskolen har alle lærere deltaget i kursus i læringstile og arbejder i undervisningen med dette for at tilgodese alle elevernes forskellige evner. Arbejdsformen relaterer meget til det, der foregik i ”Plan B” vist på tv. Vores lærere arbejder tæt sammen i selvstyrende teams, som bl. a. omfatter tæt samarbejde med pædagoger i UPS-projektet, hvor lærere og pædagoger er fælles om undervisningen et antal timer om ugen. Her er der masser af sparring. Antallet af spor er vigtigt, fremhæver man også. Der er intet belæg for, at elever på to-sporede grundskoler skulle få bedre undervisning end på etsporede små skoler. Det er ren mytedannelse. Kollegial supervision bliver fremhævet ved de store skoler. Der intet belæg for at sige, at lærere skulle blive dårligere funderet, fordi der er færre kollegaer at samarbejde med. De små skoler mangler synlig ledelse. Det er ren mytedannelse. Lærerne på de små skole er i dagligdagen så tæt på deres leder, at muligheden for at få støtte og inspiration er langt bedre end på store skoler. På de små skoler er vi i stand til at skabe et unikt trygt socialt miljø, som er en absolut forudsætning for faglig indlæring. Vores lærere er dybt engageret i deres arbejde og opdaterer sig fagligt hele tiden. Vi er fuldt ud i stand til at dække det faglige i grundskolens fag fra 0.-6. klasse. Der er intet belæg for, at elever på små skoler ikke skulle lære mindst lige så meget som elever på store skoler. Det er blevet antydet, at når vi i de små skoler forsøger at bevare vores lille skole, så tænker vi kun med maven. Vi på landet kan også godt tænke med hjernen. Massevis af vores forældre bor i vores skoledistrikt, fordi de har valgt vores skole. Vores forældregruppe ønsker at opretholde deres skole, fordi den kan det, som de efterspøger: ”Vi skal godt nok ikke have vores barn til at gå på en kæmpestor skole”. Alt dette her for at gøre opmærksom på, at det er enormt vigtigt, at I som politikere allerede nu kommer ud med meldinger om jeres holdning, så vi ikke bliver taget på sengen ligesom med sagen omkring overførsel af 7. klasserne til overbygningsskolerne. Det kan godt være, at nogen gerne vil vente så lang tid som mulig for at undgå for megen ”støj” om denne sag. Tværtimod kære politikere. Vi skal have massevis af ”støj” om denne sag, så vi kan få alle disse fordomme om små skolers mangel på kvalitet manet til jorden.