EMNER

Ren pengemaskine

De fleste af os har nok på et tidspunkt drømt om at have en pengemaskine i baglokalet, hvor man kunne hente forsyninger, hver gang kassebeholdningen var lav.

Sådan en maskine har kommunerne - i overført betydning. Et nyt lovforslag betyder nemlig, at kommunerne må hæve priserne for at indsamle brugte batterier fra virksomhederne med over 120 procent fra 2,84 kr./kg til seks kr./kg. Problemet er ikke betalingen i sig selv, for det er selvfølgelig fint, at virksomheder, som producerer og markedsfører batterier, også skal betale for at få indsamlet dem igen, når de er brugt op. Problemet er, at kommunerne får lov at hæve priserne ud fra deres eget løse skøn - det vil sige uden at skulle dokumentere de faktiske udgifter til batteriindsamlingen. På den måde får kommunerne i princippet adgang til at hive penge op ad virksomhedernes lommer, og virksomhederne har ingen garanti for, at pengene bliver brugt til batterihåndteringen og ikke går til at dække andre tilfældige kommuneudgifter. Dertil kommer, at kommunernes incitament til at effektivisere deres batteriindsamling og beregne de faktiske omkostninger forsvinder. Nye tal fra Miljøstyrelsen viser, at den kommune, som indsamler flest batterier pr. borger, også har den laveste udgift på under 2 kr./kg. Til sammenligning koster det over 90 kr./kg. i den dyreste kommune. Det viser, at batteriordningerne fungerer vidt forskelligt i kommunerne. Selvfølgelig betyder det noget, at kommunerne samler batterier ind under forskellige forhold, men Miljøstyrelsens tal viser med al tydelighed, at de mindst effektive kunne lære meget af de mest effektive - men det sker jo kun, hvis kommunerne har et incitament til at forbedre deres indsats. For miljøets og samarbejdets skyld bør politikerne derfor overveje, om lovforslaget skal tages af bordet midlertidigt for at gøre plads til en undersøgelse af, hvad kommunerne reelt bør tage for at indsamle batterier, og under hvilke forudsætninger det bør ske. For det er vel rimeligt, at kommunerne udviser hensyn til virksomhedernes økonomi, så de ikke bliver en pengemaskine.