Ren postnummer-politik

På et oplysnings- og protestmøde torsdag aften blev ca. 600 frederikshavnere vidende om, hvorfor lægesikringen af det nyopførte og velfungerende fødeafsnit i Frederikshavn skal fjernes. Sygehuslægerne i panelet dokumenterede over for forsamlingen, at de påståede 5,5 mio. ikke kan spares ved at fjerne sikringen af fødsler i Frederikshavn med lægebetjening. Det er åbenlyst nødvendigt med en nybygning - eller væsentlig ombygning - i Hjørring. Der er udtalt pladsmangel til fødsler i Hjørring, så det bliver dyrt for os skatteydere, at flytte mange ekstra fødsler til Hjørring. Det vi fik ud af de manglende - eller svage - svar fra sundhedsudvalgets fornærmede formand Karl Bornhøft var, at flytningen af fødsler fra Frederikshavn til Hjørring ikke drejer sig om penge. Den reelle dagsorden er, at Hjørring snarest mulig skal overtage flest mulige funktioner fra Frederikshavn og dermed Østvendsyssel. Vi anmoder hermed indtrængende det samlede amtsråd om - på tirsdag - at omformulere afgørelsen om fordelingen af fødslerne på Sygehus Vendsyssel. Sundhedsudvalget må genbehandle det nuværende forslag. Det må ændres sådan, at det bliver et spørgsmål og saglighed, i stedet for at spørgsmål om, hvilket postnummer/område udvalgets fleste, "stærkeste" og bedst forberedte politikere kommer fra. Margit Laursen Emilievej 1, Frederikshavn, og Elsebeth Eriksen, Assensgade 10, Frederikshavn