Ren røg fra Skagens forbrænding

Nyt sytem til at fjerne dioxin er effektivt

Affald 24. september 2002 08:00

SKAGEN: Røgen fra forbrændingsanlægget i Skagen er blandt den reneste - om ikke det reneste - fra et forbrændingsanlæg i Nordjylland. - Det viser analysen af prøver, der blev taget af røgen et halvt års tid efter, at man kan fået installeret et nyt rensesystem, som først og fremmest har til opgave at fjerne den giftige dioxin fra røggasserne. Driftleder på Skagen Forbrænding, Kurt Madsen, kan med analysen i hånden konstatere, at røgen ikke blot renses væsenligt bedre, end det der er lagt op til at blive nye EU-krav, effektiviteten er også blevet bedre efter at rensesystemet har været i brug i et halvt års tid. Den seneste analyse viser, at der var et indhold af dioxin på 0,004 nanogram i røgen. Inden det nye rensesystem blev installeret i oktober i fjor måltes dioxin-indholdet i røgen fra anlægget til 5,15 nanogram per kubikmeter, og ved en måling, som blev fortaget kort tid efter, at røggasrensningen var blevet forbedret, var dioxinmængen faldet til 0,05 nanogram. Det kommende EU-krav til rensningen for dioxin bliver på 0,1 nanogram per kubikmeter, og det kommer til at gælde for alle forbrændingsanlæg i EU. Denne røggasrensning skal være gennemført senest i begyndelsen af 2006. Forhenværende miljøminister Svend Auken (S) lagde i fjor op til, at Danmark bør overholde de kommende EU-krav allerede med udgangen af 2004. Dyre målinger På forbrændingsanlægget i Skagen skal der foretages en måling af indholdet i røggasserne to gange årligt. Det er det mindste antal målinger, der er mulighed for. Der er fra statens side lagt op til, at anlæg som får nyinstalleret udstyr til at rense for dioxin, skal foretage seks målinger det første år. Det er så resultatet af målingerne, som afgør hvor mange årlige målinger, der skal være derefter. - Vi har fået vores renseanlæg i gang flere år før det er et krav, og da vores månedlige kontrolmålinger på hele anlægget viser, at vi har et godt anlæg, som stort set overholder alle grænseværdier, har vi fået tilladelse til blot at foretage målinger to gange årligt, fortæller Kurt Madsen. Det har stor betydning for forbrændingsanlæggets økonomi, idet det koster cirka 70.000 kroner at få foretaget en måling og en analyse af røgens indhold. Alene målingen af dioxinindholdet koster cirka 40.000 kroner. Det er da også meget små smængder, der skal måles, og det kræver specielt udstyr. Kviksølv Dioxin fjernes ved hjælp af aktivt kul. Kullet sprøjtes ind i røgen og det binder dioxinen til sig. Det aktive kul fjerner også kviksølv fra røgen, og også på det område er anlægget i Skagen ganske effektivt, viser de tre målinger, der foreløbig er foretaget. Inden anlægget med det aktive kul blev installeret, var der et indhold af kviksølv på 0,2 milligram per kubikmeter. Den første måling, efter at anlægget var installeret, viste et kviksølvindhold på 0,002 milligram, og ved måling nummer to, som er fra slutningen af maj i år, var der 0,001 milligram kviksølv per kubikmeter. Den næste måling af indholdet i røgen på Skagen Forbrædning foretages i november, og det er planen, at der fremover skal måles cirka hvert halve år - under forudsætning af, at man fortsat har lige så gode måleresultater, som hidtil, fortæller Kurt Madsen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...