Ren skræmmekampagne

Yes, så kører skræmmekampagnen. Sådan må de borgerlige spindoktorer og deres arbejdsgivere have tænkt, da de hurtigt skulle kommentere S-SF's skatteudspil "Fair Forandring".

Men man kan jo vende de borgerliges ord mod dem selv. I foråret sagde de om ”Forårspakke 2.0”, at den skulle ”ses i en sammenhæng”, og at man ikke skulle ”plukke i pakken”. Det samme siger vi så nu. Alle borgerlige kommentarer indtil nu har forholdt sig til teknik, ikke til helheden i skatteforslaget. Så hvis viden er godt, så er gætteri endnu bedre. Man må huske, at VKO-flertallet siden 2001 har ført omvendt Robin Hood-politik. For her har Fogh og nu Løkke stået knivskarpt fast på skattestop, skattelettelser til de højestlønnede, der også er blevet forkælet gennem ny lånemuligheder til forbrug og fastfrosne ejendomsskatter. Opsvinget er nu soldet op, og finanslovens overskud er blevet til et underskud på 86 mia. kr. "Fair Forandring" lægger op til at justere det gældende skattesystem, ikke skævvride det endnu mere. Så kom ikke her med skræmmekampagnerne. Hvis noget bør kunne skræmme, så er det da, hvordan VKO-flertallet vil håndtere underskuddet på finanslov. De borgerliges skattestop i 2001 var heller ikke nogen revolution. Det var blot en fantasiløs videreførelse af den skattereform, Nyrup fik gennemført i 1990"erne. Bare med den tilføjelse, at skatter og afgifter ikke måtte stige, hvad de gjorde alligevel på visse punkter. Derefter adopterede de principperne bag Mogens Lykketofts skatteudspil – skatteloft frem for skattestop – fra 2005, som vi var enige med de radikale om. Altså har VKO-flertallet ført socialdemokratisk skattepolitik alle årene, mens de har påstået noget andet. Først nu med ”rødvinsreformen” fører VKO deres egen skattepolitik. Men den er ikke nogen langtidsholdbar løsning. Man skulle lige smide penge ud til en skattekommission først, selv om VKO-politikerne ikke have tænkt sig at bruge forslagene til noget som helst. Så VKO-flertallets ”rødvinsreform” fra 2009 – med det smukke navn Forårspakke 2.0 – bygger på de borgerliges skattefilosofi om, at det er sundt for de mange at betale relativt mere skat end de få. Derfor er der nu blevet brug for en anden tanke end den. Vi har set, hvordan skattesænkninger har ramt velfærdssamfundet. Den private velfærd er steget markant, mens de fællesydelser bliver mere og mere trængte. Der er ikke længere råd til den fornødne service til dem, som ikke selv kan købe sig til ydelserne. Til den ende lancerer vi en lille ændring, der går ud på at opkræve seks pct. af indtægter over en mio. kr. Det vil efter vore beregninger give 1,5 mia. kr. – en net sum, men alligevel meget lidt i forhold til det underskud, den borgerlige regering har på årets finanslov – 86 mia. Tanken om en millionærskat er i øvrigt helt rimelig. Det er de bredeste skuldre, der skal bære de største byrder. Det er også værd at notere sig, at millionærerne faktisk slipper billigere i skat end de gjorde i 2009. Og Danmark har i øvrigt under en borgerlig regering OECD-rekord i skattetryk, hvad der altid gør en borgerlig forfjamsket at blive mindet om. Så hvor er pengene blevet af? Hvorfor skulle vi stole på de borgerliges festtaler om vækst og velfærd og lavere skatter? Vi ved, at eksperimentet med skattelettelser som medicin for alle sygdomme slog fejl. For ledigheden har ramt de 105.000 og vil nå mindst op på 150.000 i 2010. Derfor bliver "Fair Forandring" den næste regerings skattepolitik. Er Socialdemokraterne og SF så blevet klogere på nogle punkter? Givetvis, for den centrale ny tanke er, at skatterne skal holdes i ro i en valgperiode. Så lukker vi helt flanken for de borgerliges angreb på ”de evindelige skatte- og afgiftsstigninger”. Så tiden er helt forbi, hvor en borgerlig skræmmekampagne igen kan gøre vælgerne utrygge. Lige nu har regeringen behov for at lede opmærksomheden væk fra tabersager som de afviste irakere, burkaer og den eksploderende ledighed. Derfor tager vi skræmmekampagnerne helt roligt, og det kan alle andre også godt gøre.