Rene straffeattester i Frem Skørping

Foreningen vil sikre sig imod pædofilidømte blandt trænere og ledere i børnerækkerne

SKØRPING: Idrætsforeningen Frem Skørping har besluttet at indhente oplysninger fra det centrale kriminalregister på samtlige trænere og ledere, der har direkte kontakt med børn og unge under 15 år. Hensigten er at sikre, at pædofilidømte ikke kan udnytte foreningen til at få kontakt med nye ofre. Det har foreningens hovedbestyrelse besluttet, efter at man i ugens løb holdt et offentligt møde om problemet. Samtidig har man besluttet at tjekke nye ledere og indføre årlige kontroller, så man hele tiden er sikker på, at dømte ikke optræder blandt trænere og ledere. - Kan en træner af den ene eller anden grund ikke acceptere, at vi søger oplysninger, så må vi sige tak for nu, fastslår formand Søren Konnerup, der erkender, at det ikke er nogen garanti for, at man helt kan undgå problemet. - Derfor er det også vigtigt at slå fast, at attesterne fra kriminalregisteret på ingen måde må være en sovepude. Vi skal stadig opfange signaler og holde ører og øjne åbne, understreger han. Beslutningen er ifølge Søren Konnerup fuldstændigt i tråd med stemningen på det møde, man afholdt i sidste uge. - Folk var ikke urolige over den anderledes måde at "ansætte" ledere eller frivillige på. Alle synes, det var en god ide og gav os fuld opbakning til at fortsætte, siger han. Kun 23 deltog i mødet, så nogen overvældende opbakning kan man ikke tale om. - Jeg er skuffet, fordi der ikke mødte flere op, men glad fordi jeg vil tolke det, som om forældre og ledere ikke mener, der er et aktuelt problem i Frem, siger Søren Konnerup, som konstaterer, at fremmødet meget godt afspejler situationen i foreningen. Man mangler trænere og holdledere til atletik, badminton, gymnastik, håndbold. Til næste sæson mangler der på nuværende tidspunkt fire-fem fodboldtrænere. - Resultatet er, at kvaliteten af udbuddene falder, og at nogle af holdene helt må holde op, fordi der ingen voksne er til at tage sig af børnene. Det er kun en part, det går ud over, nemlig børnene, siger Søren Konnerup, som på vegne af hovedbestyrelsen opfordrer forældrene til at tage sig sammen. - Vi ved godt, at de render til mange ting - har et aktivt fritidsliv, forældremøder i skole og børnehave og andre ting. En del forældre træner, er hjælpetrænere, holdledere, kører til kampe og sørger for andre ting - det er vi dybt taknemmelige for, men ud af en medlemsskare på 500-600 - ja, så er det simpelthen for dårligt, at der ikke er flere forældre, der melder sig under fanerne, siger han. - Vi vil gerne prikke til de mange forældre, der meget sjældent bruger tid i foreningen - en tid som de selvfølgelig har, hvis de vil prioritere anderledes og prøve at være sammen med deres børn.