Renere luft i storbyer

Vi skal have renere luft i de store byer. Luftforureningen i landets fem største byer er alt for høj, og det er skadeligt for både miljøet og vores sundhed. Det anslås at luftforureningen årligt forårsager 3400 for tidlige dødsfald. Derudover har mængden af skadelige partikler længe overtrådt EUs luftkvalitetskrav, og den tidligere regerings dispensationsansøgning i forhold til at overholde kravene, bliver nu afvist.

Vejen frem er da heller ikke at få dispensation til at forurene som den tidligere regering ville, men i stedet at gøre noget ved selve problemet. Derfor vil vi i regeringen nu sætte skub på, at Aalborg, Aarhus, Odense, København og Frederiksberg kan etablere ren luft-zoner, der er mere effektive end de miljøzoner, der eksisterer i kommunerne i dag. Den helt store synder, når det gælder luftforurening i de store byer, er transportsektoren. Problemet er bare, at kommunerne i dag ikke kan stille særlige krav til lastbiler, der ellers ville medvirke til at halvere antallet af gader, der overskrider grænseværdierne for forurening. Det skal vi gøre noget ved og jeg er derfor meget glad for, at vi nu sætter fokus på området. Det er ekstremt vigtigt at vi får gjort noget ved luftforureningsproblemet, både for miljøets og sundhedens skyld.