Renere spildevand

Derimod frygt for kraftigere regnskyl og udvaskning

NORDJYLLAND:Den klimaændring, der er på vej, skaber en række miljøproblemer. Men ændringerne bidrager også til, at der vil ske en mere effektiv rensning af vores spildevand. - Bakterierne, der renser spildevandet, trives bedre ved en højere temperatur, og processen i rensningsanlæggene vil foregå hurtigere, siger lektor Peter Grønkjær, Aarhus Universitet. Forbedringen vil bl.a. mindske risikoen for, at der sker forurening af Limfjorden og Mariager Fjord. I modsat retning trækker dog, at fremtidens kraftige regnskyl vil øge risikoen for udvaskning af næringsstoffer i vandløb og fjorde. Staten er ved at forberede en række planer for det danske vandmiljø. Et af de store problemer er i hvor høj grad, man kan indregne konsekvenserne af klimaændringerne. Kommunerne har på flere måder godt styr på spildevandet, idet mængden over nogle år er faldet. Til gengæld er der frygt for konsekvenserne af det, der nogle gange bliver betegnet som monsterregn. Der vil komme en øget risiko for, at de kraftige regnskyl kan få kloakker til at løbe over. Løsningen hedder separatkloakering.