Rengøring i focus efter fodboldturnering

LKB-Cup skaber røre om kvaliteten af skolernes rengøring

GISTRUP:LKB Gistrup har i forbindelse med evalueringen af fodboldturneringen LKB-Cup skabt røre om kvaliteten af skolernes rengøring. Flere af gæsterne har rejst kritik af rengøringen, og det har efterladt arrangørerne med en lidt flov smag i munden. Deltagerne i fodboldturneringen - der blev afviklet omkring Kristi himmelfartsdag - var indkvarteret på skolerne i Gistrup, Klarup, Fjellerad og Nøvling. Især skolerne i Klarup og Gistrup måtte i evalueringen stå for skud. Deltagerne i fodboldturneringen rykkede efter skoletids ophør dagen før Kristi himmelfartsdag ind på skolerne. Det betød, at der flere steder ikke var gjort rent efter onsdagens skolegang. - Men kritikken er ikke gået på, at der ikke var gjort rent efter skolegangen om onsdagen. Det, som flere deltagere peger på, er, at det var gammelt skidt, man stødte på,siger Tonny Steiness, der er cup-ansvarlig for LKB. Kritikken bliver dog også imødegået: - På Nøvling skole har vi eftermiddagsrengøring, og der var gjort rent, inden deltagerne i fodboldturneringen rykkede ind. Jeg vil stå inde for, at fodboldspillerne indtog Nøvling Skole ren og nydelig, siger teknisk serviceleder på Nøvling skole Jens Flou. Om rengøringen siger han i øvrigt, at den er blevet bedre, efter at skolen igen selv har overtaget den, efter at rengøringsselskabet ISS sidste år opgav at medvirke til rengøring af kommunale lokaler. Det er også vurderingen hos skoleinspektør Steen Balle Larsen, Gistrup Skole. - Men der bliver gjort rent på det niveau, der politisk er lagt. Det er klart, at niveauet er et andet, end dengang kommunen samlet brugte over 100 millioner på opgaven. Nu gøres det væsentligt billigere, og det giver en ændring. Men vurderingen af kvaliteten beror jo på et skøn. Sådan er det også i private hjem. Nogle lægger mere vægt på rengøring end andre. Vi har morgenrengøring, og det er ikke sådan, at der blev gjort ekstra rent, inden deltagerne i LKB-cup rykkede ind om eftermiddagen onsdag før Kristi himmelfartsdag, siger Steen Balle Larsen. Selv om servicelederen på Nøvling skole afviser kritikken, så har der fra gæsterne været bemækninger om Nøvling Skole. Her nævnes dårlig rengøring af toiletter. Samme problem nævnes i Gistrup, og et norsk hold peger på, at skolen var meget beskidt, da det rykkede ind. Til Klarup skole er der en stribe bemærkninger f.eks. om, at lokaler og gulve ikke var vasket inden holdenes ankomst. Vårst-Fjellerad har derimod helt undgået kritik. - Men inden vi dømmer Klarup Skole for hårdt og frikender Vårst-Fjellerad, skal man være opmærksom på, at der udelukkende boede nordmænd i Klarup, mens der næsten kun var tyskere i Fjellerad. Jeg ved ikke, om nordmændene stiller større krav end tyskerne, siger Tonny Steiness, der for LKB. Han tilføjer, at ledere og hjælpere især opholdt sig på Gistrup Skole, og her tilslutter lederne sig kritikken af rengøringen. Ifølge Tonny Steiness er kritikken af rengøringen dog ikke noget, som LKB har planer om at tage op over for de politisk ansvarlige. - Det generer os da, at det bliver bragt op i evalueringen, og det føles som lidt af en skamplet, men vi har ikke tænkt os at gøre noget f.eks. i forhold til skoleforvaltningen, siger Tonny Steiness. Klubben betaler et beløb for hver overnattende deltager, og i LKB mener man ikke, at det er rimeligt, hvis klubben skal bruges noget af overskuddet fra turneringen på rengøring. De deltagene hold er dog også selv skyld i problemer. Således overvejer LKB næste år at indføre kontrol af klasselokalerne, inden gæsterne tager hjem igen, ligesom der er planer om at indføre et depositum, som holdene først får igen, når en kontrol har godkendt lokalerne. I nogle tilfælde risikerer LKB en regning for skader på skolerne. Fra Nøvling Skole drejer det sig bl.a. om en smadret rude. Steen Balle Larsen siger dog, at den slags ting ikke på Gistrup Skole er et større problem: - Vi har et udmærket samarbejde med LKB, og er der skader, er det noget, som vi taler os til rette om. Det er sket i forhold til servicelederen, uden at jeg har været indblandet.