Rengøring og havearbejde er kendt ulovligt

Kommunale aktiveringsprojekter er kendt konkurrenceforvridende i Arbejdsmarkedsrådet

To aktiveringsprojekter i Brønderslev Kommune er konkurrenceforvridende - den afgørelse har Arbejdsmarkedsrådets forretningsudvalg netop truffet. Arkivfoto

To aktiveringsprojekter i Brønderslev Kommune er konkurrenceforvridende - den afgørelse har Arbejdsmarkedsrådets forretningsudvalg netop truffet. Arkivfoto

BRØNDERSLEV:To aktiveringsprojekter af ledige i Brønderslev Kommune er ulovlige. Det fastslår Arbejdsmarkedsrådets Forretningsudvalg. Det er ifølge afgørelsen konkurrenceforvridende, når Brønderslev Kommune tilbyder pensionister hovedrengøring til en timebetaling på 25 kroner samt haveservice til knap 27 kroner i time og snerydning for 75 kroner om vinteren. Aktiverede kontanthjælpsmodtagere i Brønderslev Kommune klagede over projekterne til Landsorganisationen af Arbejdsledige. De følte sig udnytte i kommunens aktivieringsprojekter. Landsorganisationen af Arbejdsledige indbragte efter en gennemgang af de to projekter Hovedrengøring og Projekt Det Grønne Område for Arbejdsmarkedsrådet, og afgørelsen fra forretningsudvalget er altså klar. Udvalget påpeger, at Brønderslev Kommune ikke forud for projekternes etablering har dannet sig et overblik over, i hvilket omfang der på markedet findes private leverandører, som kan leverer tilsvarende arbejde. Og kritikken af Brønderslev Kommune går ligeledes på, at kommunen ikke med passende mellemrum taget dette spørgsmål op til vurdering. Brønderslev Kommune har både foretaget en afgrænsning af målgrupper og af projekternes indhold og omfang. Men kommunen skal også sikre, at risikoen for konkurrenceforvridning minimeres. Brønderslev Kommune skal derfor fastsætte betalingen for servicearbejde på markedsvilkår. Arbejdsmarkedsstyrelsens nye satser viser, at timeprisen for rengøring er 161,99 - 185,13 kroner inklusiv 36,2 procent til lønafhængige omkostninger. - Landsorganisationen af Arbejdsledige glæder sig over afgørelsen, men ser med bekymring på, at det ikke kun er i Nordjylland - Aalborg, Hjørring og Brønderslev - men generelt set over hele landet, at kommunerne har en misforstået holdning til forvaltning af Arbejdsmarkedsreformen. Dde ledige udnyttes i ussel tvangsaktivering blot for aktiveringens skyld, hedder det i en pressemeddelelse fra organisationen. - LA har og har haft mange sager kørende om tvivlsomme aktiveringsprojekter i hele landet og får medhold i de fleste tilfælde. Landsorganisationen har erfaring for, at kommunerne langt fra alle steder ændre projekterne, selvom de kendes i stid med de gældende regler.