Rengøring til de ældre

Byrådsmedlemmer SF ÆLDREPOLITIK: I SF forstår vi godt, at H.P. Andersen, Fregatvej, undrer sig over byrådsflertallets politik på ældreområdet. Når det handler om bygværker og markedsføring af byen, er der ingen smalle steder, men når det kommer til de kommunale kerneydelser - for eksempel rengøring og bad til de ældre, der har behov for hjælp - så tilbyder det samme flertal skrabede løsninger: To timers rengøring hver tredje uge og bad én gang om ugen. I SF har vi den opfattelse, at først og fremmest skal de skattefinansierede kerneydelser på pasnings,- skole, - ældre- og miljøområdet være i orden. Det er en af betingelserne for, at folk har lyst til at bosætte sig og forblive i byen. I Frederikshavn er disse kerneydelser efterhånden ved at komme i anden række. Det er en meget uheldig tendens og kræver et sporskifte i byrådet.