EMNER

Rengøring ud i udbud

NORDJYLLAND:Rengøringen på gymnasierne i Nørresundby og Hobro bliver nu sendt i et såkaldt begrænset udbud med prækvalifikation. Det har politikerne i amtsrådets undervisnings- og kulturudvalg afgjort. For øjeblikket står to mindre lokale firmaer for rengøringen, og da det bliver muligt at byde på de to opgaver hver for sig, skulle de to firmaer også have mulighed for at give et bud. Udbuddet har sin rod i en snart to år gammel beslutning om at spare 15 procent på rengøringen på amtets 12 gymnasier. De 10 andre har selv ansat folk til at gøre rent - og de har alle valgt at fortsætte på den måde for det lavere beløb. Hobro og Nørresundby har hele tiden haft udenhus firmaer til at står for opgaven, og det vil de altså fortsat have. Amtet vil både lægge vægt på erfaring, pris og kvalitet, når udbuddet skal afgøres.