Retspleje

Rengøringsassistenter tabte sag ved Højesteret

KØBENHAVN: Kvindeligt Arbejderforbund (KAD) og Forbundet af Offentligt Ansatte(FOA) tabte i går en principsag ved Højesteret, der betyder, at Fyns Amt slipper for at betale erstatning til en gruppe ren-gøringsassistenter, der alle blev syge af deres arbejde. Selv om amtet i 1987 overhørte advarslerne fra både Arbejdstilsynet og sikkerhedsorganisation, da de indkøbte 500 rengøringsvogne til sygehusene i Odense og Nyborg, mente tre ud af de fem dommere i Højesteret ikke, at amtet kan klandres for arbejdsskaderne. KAD kalder afgørelsen for skandaløs og et alvorligt tilbageslag for det forebyggende arbejdsmiljøarbejde. - Jeg er meget skuffet. Dommen er et udtryk for, at arbejdsgiverne tilsyneladende kan skalte og valte med medarbejdernes helbred, uden at det får konsekvenser. Amtet har fuldstændig tilsidesat Arbejdstilsynet og sikkerhedsorganisationen i den her sag, siger forbundssekretær i KAD Ulla Sørensen. På baggrund af dommen kræver forbundet, at beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) strammer lovgivningen, så arbejdsgiverne fremover bliver straffet økonomisk, hvis de tilsidesætter reglerne på medarbejdernes bekostning. - Vi kræver, at beskæftigelsesministeren laver en tidssvarende lov, der slår fast, at arbejdsgiverne skal betale erstatning, hvis medarbejderne bliver syge af at gå på arbejde. Hvad skal vi bruge en arbejdsmiljølovgivning til, hvis der ikke sker noget ved, at arbejdsgiverne ser stort på de pålæg, de får fra myndighederne, spørger Ulla Sørensen. I den konkrete sag havde Arbejdstilsynet givet påbud om at droppe de såkaldte ”stridsvogne”, fordi de var til fare for medarbejdernes helbred. Flere af ren-gøringsassistenterne har siden fået anerkendt kroniske smerter i arme og albuer, der skyldes arbejdet med vognene, som arbejdsskader og er blevet tilkendt erstatning fra Arbejdsskadestyrelsen. Men Fyns Amt har nægtet at betale de ansatte for svie og smerte samt tabt arbejdsfortjeneste. - I kroner og øre er det jo småpenge, vi taler. Men sagen er meget principiel, fordi den sætter spørgsmålstegn ved hele værdien af den lov, som det forebyggende arbejdsmiljøarbejde tager afsæt i. Hvad er en sikkerhedsorganisation værd, hvis den alligevel ikke bliver taget med på råd, siger Ulla Sørensen. /ritzau/