EMNER

Renoverer en bid mere af bymidten

Penge til lille tunnel og projektering af Østergade

VRÅ:Kommunen har afsat lige godt en mio. kr. til den fortsatte renovering af Vrå bymidte i 2004, og teknisk udvalg har besluttet at sætte projekteringen af arbejdet i Østergade og den lille tunnel i gang. - Den lille tunnel renoveres i 2004 - det er der penge til. Men der er ikke penge til det hele, så vi starter med at få slået nogle streger, fortæller Kim Bach, formand for teknisk udvalg. - Når vi har noget at vise frem, tager vi kontakt til lodsejerne i Østergade. Det kan godt ske, at vi kommer til at mangle nogle penge, og mange andre steder i kommunen har lodsejerne jo været involveret i projekter af den karakter. I Løkken har lodsejerne direkte givet penge til projektet, andre steder har lokale deltaget med et voldsomt engagement. Det kunne jo godt være, at man også i Vrå ville være interesseret i det, mener Kim Bach. Han håber at det lykkes at skrabe penge nok sammen til at Østergade fra den lille tunnel til Korsgade også kan få en kærlig hånd. - Vi vil gerne have gjort renoveringen af bymidten færdig, så vi kan gå ind i en ny periode med en ”ny” by. Vi kan se, at vi får noget for pengene i øjeblikket, og så kan vi ligeså godt få det gjort. For jeg går da ud fra, at man mener det alvorligt, når man siger, at man vil have Vrå bymidte renoveret. Når Østergade skal renoveres, skal der samtidig kloakeres ligesom der i efteråret blev det i Strømgade. Det betyder, at kloakværket kan give et lille bidrag til gaderenoveringen svarende til udgiften til retablering af vejen efter opgravning. Teknisk udvalg har i øvrigt holdt møde med Sparekassen Vendsyssel om sagen, da sparekassens hovedsæde jo ligger i Østergade. Formålet med mødet var dog ikke at få sparekassen til at bidrage til gaderenoveringen, men at sørge for at bymidteprojektet koordineres med sparekassens planer for sine udenoms arealer. Såvel vejforløb og udformning af et torveareal foran sparekassen blev drøftet, og der var enighed om at passe projekterne sammen. Når renoveringen af den lille tunnel og Østergade er klaret, mangler kun den nordlige bid af Jernbanegade.