Lokalpolitik

Renovering af kloakker i Tolne Stationsby

Teknisk udvalg vil afsætte 5 millioner kroner til tre store anlægsopgaver i 2005

TOLNE:Teknisk udvalg vil bruge et ekstraordinært stort beløb på kloakrenovering og forbedring af øvrige spildevandsanlæg, og det vil borgerne i Tolne Stationsby få at mærke senere i år. Udvalget har til hensigt at disponere 5 millioner kroner til anlægsarbejder, hvoraf knap halvdelen ifølge et foreløbigt overslag skal bruges på renovering af kloaknettet i Tolne. Et andet stort renoveringsprojekt ligger også i den østlige ende af kommunen - Vi har ændret på prioriteringen, så vi gør Jerupvej i Mosbjerg færdigt, siger udvalgsformand Poul Dige Pedersen (V). Normalt afsætter kommunalbestyrelsen ved de årlige budgetlægninger en ramme på omkring 1,9 millioner til anlægsopgaver på indenfor kloakværket, Værket har oparbejdet en lille formue, og det er baggrunden for, at udvalget indstiller, at der sættes en større anlægsaktivitet i 2005 end forventet. Den sidste store opgave indenfor den ny anlægsramme er en halv million kroner til et overløbsbassin ved Markedsgade. - Det har vi lovet at lave i forbindelse med, at vi løser problemet med opstuvning af regnvand omkring Toftegade, oplyser udvalgsformanden. Bassinen laves som opfølgning på de omlægninger af kloaknettet, der er lavet i Toftegade-kvarteret efter at et regnskyl for et par år siden oversvømmede lavtliggende gader og kældre. Ved udvalgsmødet gled et nyt værksted, lager og garage på Sindal Renseværk af prioriteringslisten. - Det udskyder vi til næste år, og hvis de tre mand fortsat skal være i Sindal i den nye kommune. så kan vi stadig nå at lave det inden sammenlægningen, fortæller Poul Dige Pedersen.