Renovering af Nellemanns Have

MILJØ:I et tidligere avisindlæg redegjorde jeg for SF's betænkeligheder ved at udstykke dele af Nellemanns Have til parcelhusbyggeri. Nu er det altid godt at kombinere kritik med alternative forslag, så her er SF's forslag, der med lidt finpudsning, kommunal velvilje og samarbejdsvilje fra fondens side kunne være realisabelt. I Ny Frederikshavn Kommune har vi pt. gang i en række beskæftigelses- og aktiveringsprojekter i henholdsvis Thorshøj, Frederikshavn og Skagen. Disse projekter skal alle under en eller anden form bevares, nogle uændret og andre med ændringer. Meget tyder endog på, at den kommunale aktiveringsindsats skal intensiveres. SF mener det er vigtigt med såvel en høj kvalitet som en vis bredde i aktiveringstilbuddene, og vi mener at tilbud indenfor det grønne område kunne være interessant for både ledige A-kassemodtagere som ledige kontanthjælpsmodtagere. Så hvorfor ikke uddanne fremtidige medarbejdere i eget regi - og hvorfor ikke lade Nellemanns Have være et af de steder hvor et sådant grønt aktiveringstilbud kan have sit udgangspunkt? Vi forestiller os en kombination hvor aktiverede ledige A-kassemodtagere sammen med kontanthjælpsmodtagere under kyndig vejledning af en gartneruddannet formand forestår renovering og vedligeholdelse af haven. For at gøre aktiveringstilbuddet ekstra attraktivt kunne det tænkes, at man i samarbejde med AMU kunne afholde kurser indenfor gartnerområdet Vi mener derfor, at hvis viljen er til stede, kunne haven godt renoveres over en periode - og ud over at være til glæde for de besøgende i tilgift tilføre vores kommune nogle uddannelsesmuligheder, som ansatte indenfor gartnerområdet i dag må rejse langt efter. Lad os i fællesskab - gerne sammen med den kreds af engagerede Sæby-borgere der allerede taler Havens sag - undersøge alle muligheder før vi tillader parcelhusbyggeri i området. Forkortet af redaktionen