Renovering af præstegård

Asaa Præstegård er en god og sund bolig, siger Kirsten Hylander, der er formand for Asaa præstegård.

Det frister mig til at bruge det gamle ordsprog – om end lidt omskrevet – at ”det går over min forstand og ind i provstens, ja sågar ind i biskoppens". Også fordi fru Hylander samtidig siger, at præstegården skal renoveres for 5,5 millioner kroner efter angreb af skimmelsvamp, hvorefter boligen blev erklæret uegnet som menneskebolig. Dermed erkender hun vel også - på menighedsrådets vegne - et ansvar for de mange af vores private ting, som ikke kunne afrenses for skimmelsvamp og, som vi måtte kassere, da vi blev tvunget til at flytte fra præstegården. Vi skal gennem retten for at få den ønskede erstatning, der kun udgør en promille af udgiften til renovering. 5,5 milloner kr. til en ”god og sund bolig” det er mange penge. Jeg har været tilhænger af en bevarelse af Asaa præstegård som den flotte bygning den er, men der må dog være økonomiske grænser. Det er skatteydernes penge, og et sådan forbrug er medvirkende til, at det kirkelige system med menighedsrådet i spidsen mister mere folkelig respekt. Det er altid let at bruge penge, når man ikke selv skal betale. Ufatteligt, at de overordnede, kirkelige myndigheder ikke griber ind. Der er masser af stof til næste Asaa Revy.