EMNER

Renoveringen af hallen skal i gang i 2006

BRØNDERSLEV:Brønderslev Hallen ønsker kommunegaranti til at låne 6,5 mio. kr. til renovering af hallen. Det oplyste borgmester Jens Arne Hedegaard (V) på budgetmødet. Han henviste til, at byrådet i juni enedes om at bakke op om, at der sker en renovering af hallen. Jens Arne Hedegaard foreslår, at ønsket indarbejdes i budgettet under forudsætning af, at Brønderslev Kommune får godkendt en lånedispensation i Indenrigsministeriet, således at hallens ønske imødekommes. -Renoveringen af hallen betyder, at Brønderslev Kommunes største by præsentere flere forskellige forbedringer inden for fritidslivet. Det vil styrke vores image som bosætningskommune. Det er jo ikke kun kommunerne, som lægger husholdningsbudget i disse tider. Også staten er i gang. Og regeringen har i dens forslag til finanslov afsat 500 mio. kr. til indsats over for ældre. Man drøfter nu, hvilke kriterier puljen skal fordeles efter - skal kommunerne søge eller bliver pengene tildelt. Jeg mener derfor, at vi skal afsætte mellem 1,5 mio. kr. og to mio. kr. i en budgetreguleringspulje på ældreområdet, som udmøntes, når vi kender puljens fremtid.