Renovest siger stop for sorte affaldssække

OUDRUP:Nu er det slut med affald i sorte sække til lossepladsen Renovest i Oudrup. Nye klare sække skal forbedre sorteringen fra det affald der kommer ind enten via storskraldsordningen eller det som folk selv afleverer på genbrugspladsen. Ordningen med sorte sække eller andre farvede affaldssække sluttede torsdag. Ifølge Renovest bliver forbudet mod farvede sække indført for at forbedre sorteringen af affaldet. De sorte sække bruges nemlig i mange tilfælde til affald, som ikke er blevet sorteret. - Folk afleverer mange sorte sække i containeren til brændbart affald. Og hvis vi undersøger sækkene nærmere, finder vi tit affald, som kunne være genbrugt eller ikke må brændes, siger Elisabeth Flensmark, affaldskonsulent på Renovest. - Med klare, gennemsigtige sække undgås ”skjult” affald, som burde have været sorteret. - De gennemsigtige sække betyder, at personalet på storskrald og genbrugspladsen lettere kan kontrollere indholdet i sækkene. Men den nye ordning indføres lige så meget for, at folk tænker sig om en ekstra gang, inden de blander f.eks. affald til genbrug sammen med brændbart affald. - Målet er jo, at folk skal blive endnu bedre til at sortere affaldet, tilføjer Elisabeth Flensmark. Hun understreger i øvrigt, at haveaffald fortsat skal i papir- eller biosæk, så det uden problemer kan komposteres. De klare sække kan købes i de lokale butikker, og Renovest har opfordret de lokale butikker til at forhandle klare sække, så folk har mulighed for at få dem købt ind. Den nye ordning har ingen betydning for dagrenovationen.