Rens det offentlige rum for symboler

TØRKLÆDER:Den sunde fornuft sejrede. Dansk Supermarked har lov til at forbyde sine ansatte at bære tørklæde om hovedet på arbejdspladsen, hvilket jo burde være "logik for perlehøns", når man nu engang har en uniformskodeks. Dommen repræsenterer almindelig sund fornuft, og det er fuldstændig ude af proportioner, at HK nu vil til at ride korstog for en så forskruet sag. Tænk hvis HK havde vundet denne sag, så kunne vi risikere, at muslimer, etniske minoriteter og andre med folk med ejendommelige tilbøjeligheder, vil forlange, at de også har ret til at bære forskellige hovedbeklædninger, grønt hår, diverse pierceringer i ansigtet, hvorledes ville det ikke se ud i militæret, politiet, DSB etc. Når det er en virksomheds "ansigt" udadtil, må arbejdsgiveren kunne forlange og håndhæve et reglement for personellets udseende, og når dette er kendt ved ansættelsen, er der ikke noget at komme efter, og Dansk Supermarkeds regler siger jo klart og tydeligt, at man ikke må bærer hovedbeklædning eller religiøse symboler at nogen art. At HK og Kristelig fagforening protesteret imod dommen er jo rent hykleri. Der er garanteret ingen af dem, der ville have nogle af disse til at sidde i receptionen med tørklæde eller burka på. At nogle forskruede personer i fuldt alvor hævder, at dommen krænker muslimers religion, er jo kun til at ryste på hovedet af. Der står nemlig ingen steder, at Islam forlanger, at kvinder skal bære tørklæde om hovedet. Derimod er tørklædet i bl.a. Danmark blevet gjort til et stykke muslimsk propaganda, og deres måde at vise os andre på, at de er muslimer, og vi er de "urene", og det skal hverken arbejdsmarkedet eller vi finde os i at få trukket ned om hovedet. Deres religion kan de beholde for sig selv, de skal ikke "pådutte" os den. Selv Mohammed Gelle fra Foreningen for Etnisk Ligestilling, finder dommen i orden, at nogle religiøse og fanatiske foreninger som f.eks. Hizb-ut-Tahir vil bruge dem i deres ensidige propaganda, vil jo ikke kunne undre nogen. Derfor foreslår Dansk Folkeparti også, at alle offentlige rum skal være neutralt for religiøse og politiske symboler, dette for at gøre kontakten mellem borger og det offentlige neutral. Der, hvor der er kontakt mellem borger og eksempelvis offentlige myndigheder, har der altid været uskrevne regler om, at servicen ydes på neutralt grundlag - politisk såvel som religiøst. Men de seneste års debat i Danmark og Europa om muslimske tørklæder har desværre vist, at det er nødvendigt med klare regler for, hvor religiøse og politiske symboler kan tolereres i det offentlige rum og forretninger