- Renseanlæg fungerer ok

Badeforbud skyldes ikke kun renseanlæg

Der er badeforbud på stranden der, hvor Uggerby Å løber ud i havet. Det skyldes blandt andet en blandig af regnvand og spildevand fra renseanlæggene, men kun ved massivt regnvejr 10-20 gange om året. Ellers er der mange andre årsager til bakterierne.Privatfoto

Der er badeforbud på stranden der, hvor Uggerby Å løber ud i havet. Det skyldes blandt andet en blandig af regnvand og spildevand fra renseanlæggene, men kun ved massivt regnvejr 10-20 gange om året. Ellers er der mange andre årsager til bakterierne.Privatfoto

HIRTSHALS:Et par afgangsstuderende på miljøingeniør-uddannelsen på Aalborg Universitet har undersøgt, hvorfor der er så mange bakterier i vandet, at der må udstedes badeforbud på stranden, der hvor Liver Å og Uggerby Å løber ud i havet. Blandt årsagerne er bakterier fra afføring fra vilde dyr og landbrugsdyr, men også renseanlæg i Hjørring og Sindal er medvirkende årsag. - Når det regner rigtigt meget, kan renseanlæggene ikke klare den store mængde vand. Derfor overfyldes rørsystemerne, der fører spildevand til renseanlæggene og en blanding af regn- og spildevand løber hen i overløbsbassiner, og her kan det nogle gange ske, at vandet løber over. Det bliver så til opspædet spildevand, og det løber ud i vandløbene. Det sker kun ved meget store regnskyl, under normal drift er der ingen problemer, forklarer Thomas Andersen, der er miljømedarbejder i Hirtshals Kommune, hvor de to områder med badeforbud hører under. En del af forklaringen Han understreger, at renseanlæggene kun er en del af forklaringen. - Rapporten fra Aalborg Universitet skulle undersøge, hvor de bakterierne kommer fra. Her er renseanlæggenes overløbsbassiner ved massivt regnvejr kun en del af forklaringen, bakterierne kommer også fra landbruget ved bortledning af overfladevand og håndtering af husdyrgødning, ligesom der kommer noget fra for eksempel de meget store arealer i byerne, pladser, veje og hustage, når regnen skyller, men bakterierne kommer også fra landbruget, dyr på markerne, ligesom der kommer noget overfladevand for eksempel veje og hustage, når regnen skyller, forklarer Thomas Andersen. Lektor i miljøteknologi Peter Roslev har været vejleder på projektet fra Aalborg Universitet. Han peger på at renseanlæggene kun spiller en mindre rolle for forureningen med baktierier, når det er tørvejr. I sådanne perioder bidrager husdyr og vilde dyr langs åen også væsentligt til forureningen. - Rapporten er delt ind i to dele og beskriver forholdene under tørvejr og forholdene under meget kraftig regnvejr i Uggerby Å. Når det regner kraftigt, så kan renseanlæggene ikke håndtere den store mængde af vand. Det sker også andre steder i Danmark. Rapporten peger på, at overløbet fra kloaknettet og renseanlæggene under kraftigt regnvejr er en af de store kilder til bakterier. Det sker typisk 10-20 gange i løbet af badesæsonen fra juni til oktober, forklarer Peter Roslev. Rapporten anbefaler derfor, at man ser nærmere på spildevandsforholdene omkring Hjørring, Sindal og Uggerby. Thomas Andersen er glad for de studerendes rapport, som han kalder teknisk og videnskabeligt i top. - Mine kolleger i Hjørring og Sindal kommuner og jeg vil bruge den til at få en bedre fornemmelse af tingene og som et trinbræt til at få lavet flere konkrete undersøgelser, siger han. Badeforbuddet findes fra Liver Å's udløb i havet og 500 meter til højre langs stranden, og fra Uggerby Ås udløb og 300 meter til højre. Men det betyder ikke, at vandet hele tiden er meget forurenet af bakterier. - Badeforbuddet er der, fordi vandet er af svingende kvalitet. Man skal se det som en sikkerhedszone. Vi har 40 kilometer strand i Hirtshals Kommune, så der er god plads. Vi er kede af badeforbuddene og bruger de nødvendige ressourcer, så der løbende luges ud i mulige kilder til det, siger Thomas Andersen. Sindal, Hjørring og Hirtshals Kommuner arbejder tæt sammen om at forbedre miljøet og få bakterietallet ned. Noget af det, man nu vil se på for at forbedre forholdene, er om overløbsbassinerne på renseanlæggene bør være større.