Renseanlæg kan klare stærkt øget belastning

SÆBY:Sæby Renseanlæg vil kunne klare en forestående kraftig forøgelse af anlæggets organiske belastning. Belastningsforøgelsen bliver en konsekvens af, at byens største arbejdsplads, slagteriet Danish Crown, i forbindelse med en øget produktion får en udvidet udledningstilladelse - og at spildevandsreningen i stort set hele kommunen skal centraliseres, således at alt spildevand ledes til rensning på det relativt nye renseanlæg få kilometer syd for Sæby. Der er foretaget beregninger, der viser, at renseanlægget vil have en reservekapacitet på ca. 20 procent, hvis slagteriet udnytter den nye udledningstilladelse i fuldt omfang og al spildevandsrensning i kommunen centraliseres. Reservekapaciteten svarer til spildevandet fra 16.000 personer. Efter udarbejdelse af beregninger har Danish Crown accepteret kravværdierne i den nye udledningstilladelse. Slagteriets tilladelse til aflending af spildevand til offentlig kloak stammer fra 1995. Den svarer ikke længere til de faktiske forhold. Derfor har kommunens tekniske forvaltning i samarbejde med Sæby Renseanlæg og i dialog med slagteriet udarbejdet en ny tilladelse.

Forsiden