Renserierne

I forureningsundersøgelser er der stor opmærksomhed på tidligere renserigrunde. Renserier har som rensevæsker brugt klorerede opløsningsmidler. På grund af opløsningsmidlernes fysiske og kemiske egenskaber bliver de let spredt både i jord og i grundvand. Dampe kan f.eks. via utætte gulve trænge op i boliger. Nogle af rensevæskerne er under mistanke for at kunne være kræftfremkaldende, og de kan måske påvirke lever og centralnervesystemet. I Nordjylland er der ca. 150 nuværende og tidligere renserier. Regionen har undersøgt 40. På ca. halvdelen har det været nødvendigt med afværgeforanstaltninger. I 2010 bliver der udført udvidede forureningsundersøgelser på fem renserier.