Rent genbrug

MØLHOLM:Det hedder et renseanlæg, men i virkeligheden er det en avanceret form for genbrug, de driver på Renseanlæg Vest i udkanten af Mølholm. Hverken udefra eller indefra lever det op til fordommene om, hvordan et renseanlæg skal være. Ganske vellykket murstensbyggeri, og lugten er ikke værd at snakke om. Det er slutresultatet til gengæld. Det meste ryger tilbage til Limfjorden som rent vand. Ikke drikkevandskvalitet, men meget tæt på. - Vi har nogle gange haft gæster fra udlandet, som spørger, hvorfor vi ikke bare renser det én gang til, og sender det tilbage i drikkevandssystemet, fortæller Helle Strandbæk, der er projektleder for renseanlæggene. Rent teknisk var der ikke noget i vejen for at slå de sidste bakterier i vandet ihjel, og sende det gennem et kulfilter for at fjerne eventuelle pesticid-rester. Det er der dog ingen planer om. Vi har vand nok i Danmark, og det skvæt klor, der skulle tilsættes bare for en sikkerhedsskyld, ville næppe vække jubel. En anden afledt effekt af de organiske stoffer i spildevandet er et særdeles funktionsdygtig biogasanlæg. Her får slam og fedt lov at ligge og gasse sig til glæde for fire store skibsmoterer, der bruger gassen som brændstof ved el-fremstilling. Det overskydende varme fra processen bliver afleveret til fjernvarmeforsyningen. Når det store regnskab gøres op, producerer de to renseanlæg stort set al den energi der skal til både at drive selve renseanlæggene og de mange pumpestationer. Når hver en dråbe energi er klemt ud, bliver slammet fra biogasanlægget transporteret til et slamtørringsanlæg på Renseanlæg Øst. Her ender slammet sine dage som noget der ligner små grå piller. På et år bliver det til 4500 tons, som Portland bruger i cementproduktionen. De 4500 tons erstattet 2000 tons kul og 2000 tons råvarer. Tidligere var der landmænd, der fik penge for at modtage det meget næringsrige slam, men Aalborg Kommune har valgt at standse den trafik. Mange landmænd var blevet betænkelige over, om de med slammet modtog et eller andet der på lang sigt kunne være skadelige for deres marker.