EMNER

Rent held det ikke er sket før i Danmark

KØBENHAVN:Danmark bygger broer med den mindst mulige sikkerhedsmargin. Alt er beregnet, så det er billigst og hurtigst muligt. Og der er ingen plads til hændelser ud over det helt sædvanlige. Det slår lektor og ekspert i brokonstruktion på Danmarks Tekniske Universi-tet, Christos Geordakis, fast efter ulykken i Nørresundby i tirsdags. - Broen i Nørresundby er typisk for dansk brobyggeri. Stilladset, der skal holde det hele, er beregnet så snævert som overhovedet muligt. For det skal gå så hurtigt som muligt at få det etableret, og det skal være så billigt som muligt. Der er ikke plads til, at der f.eks. kan kom-me en voldsom storm eller en påkørsel fra et tungt køretøj. Når det påpeges som en mulighed,der burde være plads til og sikret efter, lyder det altid, at det sker så sjældent, at det kan der ikke beregnes og dimensioneres efter, fortæller Cristos Geordakis. Rent held Hans erfaring med dansk brobyggeri er, at fordi man har bygget mange broer efter en model, der ikke gav problemer, betragter man det som beviset for, at det er en god model og bliver ved med at bruge den. - Men virkeligheden er faktisk blot den, at det er held, at de mange broer efter samme koncept ikke er styrtet sammen. De blev stående, fordi intet drillede eller intet usædvanligt skete. Og det er jo blot held. I tirsdags gik det så galt, siger Christos Geordakis. Han fløj straks til Aalborg, da han havde hørt om broens kollaps, og blev på stedet i flere dage, mens han gennemfotograferede hele broprojektet, konstruktionen, stilladserne og hele det stykke, der styrtede ned på motorvejen. Foreløbig uvildige - Foreløbig er Danmarks Tekniske Universitet helt uvildig betragter i sagen. Men Vejdirektoratet vil måske senere inddrage os i opklaringsarbejdet, fortæller bro-eksperten. Christos Geordakis tror, kollapset væsent-ligst skal forklares med, at donkraftene mellem stilladstårne og stålbjælker enten ikke var ordentligt fastgjorte eller for små til opgaven, at stilladserne har været for spinkle til opgaven, eller at der et eller andet sted i alt metallet har været tale om metaltræthed. - Selv om broarbejderne og øjenvidner fortæller, at broen kollapsede på et øjeblik, er det en proces, der har været i gang over et stykke tid. Man kan sammenligne det med en lynlås, der hurtigt rykkes fra hinanden, når først den er åbnet, forklarer eksperten. For broeksperten af græsk oprindelse er det vitalt, at Danmark lærer noget om brobyggeri af ulykken i Nørresundby. - Det bliver ikke meget dyrere at sikre et brobyggeri ordentligt, så skaden ikke sker igen. Det tager måske lidt længere tid at forberede byggeriet. Men det er vi nødt til. - Ulykken i Nørresundby skal ikke forklares som et enkeltstående tilfælde. Det kunne være sket masser af gange tidligere. Vi har bare været heldige. Og nu må vi gøre det ordentligt fremover, siger Christos Geordakis.