Hassing

Rent og godt vand i V. Hassing

V. HASSING: Det står rigtig godt til med vandkvaliteten i V. Hassing. For nylig har forbrugerne modtaget en diger analyserapport, og af den fremgår det, at vandet i V. Hassing lever til fulde op til alle de standarder, som lovgivningen kræver. - Vi er glade for, at vandet er godt, men ingen kan sige, hvor længe det varer ved, siger formand for vandværksbestyrelsen, Erik Aaen. Vandet er 25-30 år om at sive ned til 65 meters dybde, hvorfra det hentes op. På længere sigt skal der laves to nye boringer ved vandværket øst og vest for den nuværende. Men man afventer en rapport fra amtet, som undersøger vandkvaliteten nærmere. Først når den foreligger, kan der søges støtte til yderligere beskyttelse. Nye regler fordrer, at der tages ni-tolv vandprøver om året, som bliver analyseret for nedsivning af forskellig art.